Fel på bilen efter köpet

2017-09-10 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en bil för 6 dagar har nu upptäckt en plåtskada. Hur gör jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om bilköpet och saknar detaljer såsom från vem köptes bilen, från privatperson eller bilhandlare därför blir det svårt att ge endast ett svar. Med bakgrunden av detta ska jag utgå ifrån två möjliga situationer.

Situation 1, enligt Köplägen

Den första situationen om bilen köptes av en privatperson. Bilköp från en privatperson brukar regleras i ett skriftligt avtal, men om avtalet är till nackdel en av parterna och avviker från vad som brukar vara normal i praxis då kompletteras det med hänvisning till köplägens ordalydelse. Enligt juridiska språket anses bilen vara en lös egendom, 1 § Köplagen (KöpL).

Ansvaret för bilen uppstår hos köparen då risken övergår till denne när bilen hämtas från säljarens affärställe, hemvist eller annat ställe där säljaren befinner sig, 13 § 1st KöpL. Vidare anger lagstiftaren om det har avtalats om öppet köp då kan köparen lämna bilen tillbaka, 16 § KöpL.

Bilen ska stämma överens med som framgår i avtalet, dock om inte fråga om bilens skick framgår i avtalet ska bilen ha sådana egenskaper som säljaren utlovad. Bilen anses vara felaktig om bilens skick avviker från vad som köparen med fog kunnat, 17 § KöpL. Även om bilen sålts i ”befintligt skick” ska den anses felaktig om den inte stämmer överens med vad säljaren garanterat eller utlovad, säljaren har inte upplyst köparen om eventuella fel på bilen eller om bilen är sämre än med vad köparen har kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Köparen har dessutom undersökningsplikt vid köp av lös egendom, i vårt fall, bil. Då ska inte få du åberopa som fel att vad som du borde ha märkt vid undersökningen före köpet, 20 § KöpL. Säljaren kan svara även för fel som förekommer efter köpet, om hen hade lämnat en garanti eller liknande utfästelse, eller säljaren handlat i ond tro, dvs visste att det funnits ett fel men upplyste inte köparen om det, 33§ avtalslagen.

Så om det bevisas att säljaren är ansvarig för fel på bilen då kan du enligt Köplagen kräva, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet samt kräva skadestånd, enligt 30 § KöpL. Men hur stor plåtskadan är så att du inte kunde märka den kan spela roll i fråga om bevis.

Situation 2, enligt Konsumentköplagen

Om du köpte bilen från en bilhandlare, då det regleras enligt konsumentköplagen (KkL). Lagen är tvingade och det betyder att vad som än framgår i avtalet gäller inte om det är till nackdel för köparen (dig). Det innebär att lagen ger mer skydd än köplägen. Bestämmelser i konsumentköplagen är liknande som i köplägen, dock skiljer sig åt i vissa företeelser.

På likande sätt som KöpL fastställer KkL att om bilen sålts i ”befintligt skick” ska den anses felaktig om bilen inte stämmer överens med vad säljaren garanterat eller utlovad, säljaren har inte upplyst köparen om eventuella fel på bilen eller om bilen är sämre än med vad köparen har kunnat förutsätta, 16 §KkL. Vidare ges en förmån för köparen om Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.”, 20a§ KkL. Det innebär att köparens beviskrav reduceras. Det räcker för dig att visa att plåtskadan funnits för att säljaren ska vara skyldig att vidta åtgärder om hen inte kan bevisa att felet fanns vid avlämnandet.

Påföljder blir samma som i köplägen, dvs. avhjälpande, prisavdrag, hävning samt skadestånd, 22§ KkL.

Om du inte kan komma överens med säljaren kan du boka tid hos en av våra jurister som kan hjälpa till dig. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1385)
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (94327)