Fel på bil som visar sig efter två månader

2016-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan!Jag köpte en bil för två månader sedan som är från 1995 samt kostade 40.000:-. Bilen fick vi hemlevererad till vår adress och bilen kördes hit. Den fungerade jätte bra under provkörning och de fel som fanns visste jag om.Dock inte om växellådan som gick sönder för några dagar sedan. Vad ska jag göra i detta läge? Bilen varnar för fel i växellådan och i kontraktet står det att bilen säljs i befintligt skick. Bilfirman säger i detta läge att det är vanligt slitagefel och inte kan göra något när bilen är så pass gammal.Vad ska jag göra?Mvh Joakim
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver inte om du köpte bilen av en privatperson eller företag och det har betydelse för svaret på din fråga. I slutet nämner du en bilfirma som jag tolkar som försäljare av bilen, mitt svar kommer därför utgå från att det är ett företag du har köpt bilen av.

När en privatperson köper något från ett företag är det konsumentköplagen (1990:932) som blir tillämplig. I 16 § stadgas vad som räknas som ett fel på varan. I andra punkten i tredje stycket står det om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet”. Detta innebär att även fel som säljaren faktiskt inte har känt till ändå är säljarens ansvar om det är ett fel som hen borde ha känt till. Detta för att det inte ska vara möjligt att gå fri från ansvar genom att säga att man inte visste om felet.

Det är heller inte möjligt att friskriva sig från ansvar genom att i köpeavtalet skriva in att bilen säljs i ”befintligt skick”. I 17 § stadgas att varan är felaktig, trots ett förbehåll om befintligt skick, om den är i sämre skick än vad som kan förväntas med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Det innebär att bilen hade sålts till ett billigare pris om felet på växellådan varit känt för dig och då spelar det ingen roll att den sålts i ”befintligt skick”, den är felaktig ändå. Dessa bestämmelser är tillämpliga när felet på bilen fanns redan när den såldes. Nästa steg att är således att avgöra när felet uppkom.

I 20 § framgår att säljaren ansvarar för fel som har funnits när bilen såldes, även om felet visar sig senare. Vidare stadgas i 20 a § att ett fel som visar sig inom sex månader från det att bilen levererades anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas. Eftersom du bara har ägt bilen i två månader anses felet ha funnits redan när du köpte bilen om inte säljaren kan bevisa att felet inte fanns.

Det du som köpare ska göra är att meddela säljaren om felet inom skälig tid i enlighet med bestämmelsen i 23 §. Meddelande om fel på bilen som lämnas inom två månader anses alltid ha lämnats i rätt tid. Eftersom du redan har meddelat säljaren om felet så har du gjort vad som krävs av dig som säljare. Påföljder vid fel på varan enligt 22 § är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

Om du inte kan komma överens med säljaren kan du boka tid hos en erfaren jurist som har stor erfarenhet av dessa frågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1094)
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?
2020-11-17 Vad är tidsfristen för reklamation av en felaktig vara?
2020-11-13 Säljarens rätt till flera reparationsförsök

Alla besvarade frågor (86416)