FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/03/2016

Fel på begagnad bil vid köp genom blocket

Jag har köpt en bil av en privatperson via en annons på blocket. I annonsen och muntligt till mig säger säljaren att bilen rullat 17500 mil. Direkt efter köpet börjar motorlampa lysa och vi kör den till verkstad för felsökning. Det visade sig nu att bilen rullat mer än 33000 mil. Säljaren sa att all service var gjord och visade upp en servicebok stämplad senast vid 15000 mil. Detta borde ju då stämma om bilen rullat 17500 mil men som det ser ut nu finns ingen service bok som är giltig eftersom mätaren är ändrad. När jag kontaktade säljaren om detta sa han att en kompis till honom bytt motor, växellåda och turbo på bilen och då skruvat tillbaka mätaren. Jag känner mig lurad då en värdering av samma bil med dubbelt så många mil som uppgavs och ingen servicebok värderas till mellan 28000-40000 kr men vid kontakt med olika bilformor så är det ingen som skulle ge 1 krona för bilen då bilens historik är okänd. Ingen av bilfirmorna jag pratat med skulke byta in eller köpa bilen. jag har gett 750000kr. Säljaren hävdar att jag köpt bilen i befintligt skick så det är inte hans problem. Innan köpet kontrollerade jag informationen som finns på transportstyrelsen och bilbesiktningen. Där står att bilen rullat 17500mil. Jag provkörde bilen och säljaren hävdade att det är en mycket bra bil utan problem. Det fanns inget som gjorde att jag misstänkte att mätaren var tillbakaskruvad. I köpekontraktet står det att milen är 17500 mil.Vad har jag för möjligheter att häva köpet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Jag vill även be om ursäkt för ett något sent svar men jag hoppas att du fortfarande kan ha nytta av vår rådgivning.

Då ni, av vad jag förstår av frågan, är två privatpersoner som genomfört affären är det Köplagen (1990:931) - jag kommer fortsättningsvis att benämna lagen som "KöpL" - som ni bör tillämpa.

Jag kommer att behandla din fråga i ett antal steg. Först måste vi försöka klargöra om det föreligger ett fel på bilen, därefter vem som möjligtvis kan hållas ansvarig och därefter vilken eller vilka påföljder som kan göras gällande.

Först och främst. Huvudregeln är att köparen, dvs. du får står för den risk som kan uppstå, efter att du har mottagit bilen - enligt 13§ KöpL.

Dock: Om det är fel på bilen kan det finnas en möjlighet att motparten som säljare blir ansvarig för felen. Enligt 19§ KöpL så finns definitionen av vad som anses som fel vid försäljning av en vara, i ditt fall - bilen - i befintligt skick. Detta förutsätter dock att ni har gjort ett avtal om att bilen såldes i "befintligt skick". Det verkar dock som det på din fråga. Jag kommer fortsättningsvis i mitt svar utgå från detta. I lagen finner du 3 krav som bör vara uppfyllda för att du som köpare ska kunna hänvisa till att det är fel på bilen:

1. Bilen överensstämmer inte med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet - I ditt fall är det här kravet uppfyllt. Säljaren har som uppgift, både skriftligen och muntligen, lämnat att bilen endast har gått ett visst antal mil och detta har såklart inverkat på ditt val av att köpa bilen.

2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig som köpare om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som du som köpare med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. - Säljaren ska alltså ha känt till felet - dvs. miltalen - , ignorerat att upplysa dig som köpare om detta och det ska dessutom ha inverkat på ditt beslut att köpa bilen. - I ditt fall verkar det som att säljaren har känt till problemet. Det finns definitivt en presumtion om det då det trots allt är hans kompis som har "fixat" med bilen!

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. - Bilen ska vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till framförallt bilens pris! Även det tycker jag verkar vara uppfyllt i ditt fall. Du verkar helt klart ha gett ett överpris för vad den här bilen verkligen är värd, enligt de miltal som den faktiskt har rullat.

Enligt dessa 3 krav så skulle jag definiera att det är fel på varan/bilen!

Utöver detta så har visserligen du som köpare en form av undersökningsplikt - enligt 20§ KöpL. Du kan alltså inte klaga på fel som du borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning av bilen! Det gäller dock endast fel som du borde ha upptäckt. - I ditt fall verkar du ha uppfyllt din undersökningsplikt. Du har både frågat säljaren som har gett dig ett lugnande besked, samt kontrollerat information hos transportstyrelsen. Det kan inte krävas av dig som köpare att ha fackmannamässiga kunskaper när du undersöker bilen, vilket du troligtvis hade behövt ha för att kunna upptäcka att mätaren är tillbakaskruvad. Det du har råkat ut för är ett s.k. dolt fel = ett fel du inte hade kunnat upptäcka även om du noggrant hade undersökt varan.

Säljaren har primärt ansvar för dolda fel som visas efter köpet i enlighet med 21§ KöpL.

Enligt 21§ KöpL svarar säljaren för fel som fanns vid avlämnandet av bilen men som visar sig först senare. Avvikelse från normal hållbarhet brukar normalt sätt betraktas som fel. - Felaktiga miltal vid köpet som gör att bilen inte kan användas och får normal hållbarhet skulle kunna betraktas som ett fel. - Chanserna här är då stora att säljaren kommer att få hållas ansvarig för felet på bilen.

Avhjälpande

Enligt 34§ KöpL har du som köpare rätt till avhjälpande pga. den felaktiga informationen. Detta ska ske utan kostnad för köparen. Detta krav gäller om det kan ske utan en oskälig kostnad för säljaren. - Frågan här är om det ens är möjligt att få avhjälpande. Bilen har ju rullat de mil som den har, och det kan inte återställas. Min rekommendation till dig är att kräva prisavdrag alternativt häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd.

Prisavdrag

Du har rätt till prisavdrag enligt 37 § 1st. KöpL - Om säljaren inte inom skälig tid frivilligt avhjälper felet eller levererar ny vara/misslyckas med avhjälpande eller omleverans begärd av köparen har köparen rätt till prisavdrag. - I ditt fall så är som sagt var avhjälpande och omleverans troligtvis inte genomförbart! Därav bör prisavdrag vara tillämpligt.

Enligt 38 § KöpL - Prisavdraget – som kan liknas vid partiell hävning – beräknas enligt denna §. Prisavdraget skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.
Ex: Om varan vid avlämnandet pga. felet var värd 10% mindre än varan hade varit om den var fullgod, skall prisavdraget vara 10% av det avtalade priset. - I ditt fall borde du få ett avdrag ner till ett värde av ungefär 28 000-40 000kr av bilen.

Hävning

Vill du som köpare häva köpet, får du göra det pga. fel, om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för dig och säljaren insåg eller bort inse detta. Säljaren måste ha insett väsentligheten redan vid köpet, för att du som köpare skall få häva omedelbart. - I ditt fall så verkar dessa krav klart vara uppfyllt. Säljaren har dessutom insett detta, annars hade han ju troligtvis angett rätt miltal på bilen!

Hävning förutsätter dock att avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga enligt 37 §. - Vilket som tidigare nämnt inte kommer på fråga. Detta krav är uppfyllt.

Slutsats:

Du verkar ha goda möjligheter att få igenom antingen prisavdrag eller hävning av köpet. Då det trots allt rör sig om relativt betydande belopp så skulle jag rekommendera dig att kontakta ett ombud, om du väljer att driva ärendet vidare.

Vill du få hjälp med detta skulle jag även föreslå att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?