FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/05/2022

Fel på begagnad bil (köp)

jag köpte en begagnad volvo V40 årsmodell 2015 på Bilia Lund den 22 april 2022 med 6 månaders garanti. jag har knapp kört bilen några mil. Fredagen den 27 maj medan jag tvättade bilen upptäckte jag en -antagligen- felreparerad skada på lacken på förarens dör. En cirka en centimeters diameter skada uppenbarade sig. Lackbytten bara flög iväg med högtryckspolningen och plåtet är nu väldig exponerad mot rostangrepp. Den är säkerlegin är en kostsam reparation. Vems ansvar är detta? Vem bör betala för detta? mvh Sergio Montes

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du köpte en begagnad bil som var behäftad med fel, och att köpet har gjorts mellan dig och en privatperson. För att besvara på din fråga ska jag främst hänvisa till Köplagen (KöpL) som aktualiseras vid köp mellan två privatpersoner. 

Vad menas med “fel”)

Enligt KöpL §§ 17-18 är en vara felbehäftad om varan avviker från vad som har avtalats, samt uppgifter som säljaren lämnat i samband med marknadsföringen. Vid köp av begagnade bilar får man normalt förvänta sig viss slitage och liknande. Hänsyn måste i detta fall alltså tas till vad säljaren utlovade; om säljaren har marknadsfört bilen som felfri eller annars missat att uppmärksamma de fel du gör gällande, är bilen behäftad med fel enligt KöpL.

Vad kan du göra? 

Ditt första alternativ är att reklamera bilen. Enligt KöpL § 32 måste felet reklameras inom skälig tid från det att köparen (du) märkte eller borde ha märkt felet. Enligt KöpL § 31 har du som köparen även en undersökningsplikt och är skyldig att undersöka varan efter avlämnandet så snart omständigheterna medger det.

Rätt till påföljd 

Om köparen (du) reklamerar i rätt tid och det föreligger ett rättsligt fel, finns det olika påföljder du kan göra gällande. I första hand kan en köpare vanligtvis kräva avhjälpande av felet - förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Annars kan du begära omleverans, dock endast då avtalsbrottet är väsentligt (KöpL § 34). Meddelande om krav på avhjälpning eller omleverans måste göras samtidigt som reklamationen eller inom skälig tid därpå - annars mister du din rätt (KöpL § 35).

Om ingen av ovanstående påföljder är aktuella, kan du istället kräva prisavdrag eller häva köpet. Hävningen är endast möjligt om avtalsbrottet är väsentligt och säljaren borde ha insett detta (KöpL §§ 37-39). Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet (KöpL § 39). 

Sammanfattningsvis

Vilka påföljder du kan göra gällande beror på dina enskilda omständigheter. Emellertid är det viktigt att du reklamerar i rätt tid, då du annars riskerar att mista din rätt. 

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare