Fel på begagnad bil

2017-09-16 i Köplagen
FRÅGA
Hejjag köpte en begagnad bil för 70000 av en privatperson. Jag kör bilen hem och samma dag när jag ska iväg så går det inte att starta bilen. Jag kontaktar direkt säljaren via SMS att bilen inte startar. Får hjälp att bogsera bilen till verkstad och de felsöker bilen. De hittar allvarliga fel pga onormalt slitage på delar som egentligen inte ska slitas ut. Reparationen kostar mig ca 30000 kr . Efter denna reparation så upptäcker verkstaden ytterligare fel på bilen pga onormalt slitage till en kostnad på 20000 kr dvs totalt 50000 kr. Jag kontaktar säljaren och begär att hon ska betala dessa kostnader för att återställa bilen i körbart skick. Säljaren svarar att hon inte kände till bristerna och frånsäger sitt ansvar. Jag tycker att bilen är i väsentligt sämre skick än förväntat då jag betalat marknadsmässigt pris för bilen. Nu har jag har reparationskostnader för nästan samma belopp som jag köpte bilen för. Jag har kontaktat säljaren flera gånger och utan att hon tar något ansvar. Kan jag åberopa Köplagen och har jag laglig rätt att få betalt av säljaren? Hur gör jag för att få säljaren att betala ? Vilka chanser har jag att få rätt mot säljaren vid en rättslig tvist? Mvh besviken bilägare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du själv konstaterat är det köplagen (KöpL) som är den aktuella lagen då en privatperson köper något av en annan privatperson (1 § KöpL). Bestämmelserna i köplagen gäller under förutsättning att ni inte, muntligt eller skriftligt, avtalat om annat (3 § KöpL). För det fall att någon part skulle att ett avtal upprättats måste dock hen kunna bevisa vad som avtalats, vilket ibland kan vara svårt med muntliga avtal. Jag kommer i mitt svar beskriva vilka rättigheter och skyldigheter du har som köpare enligt köplagen.

Är bilen felaktig enligt lagens mening?

En grundförutsättning för att du som köpare ska ha möjlighet att få ersättning från säljaren är att bilen faktiskt är felaktig i lagens mening.

Först och främst ska bilens skick stämma överens med vad som avtalats (17 § första stycket KöpL). Detta innebär i praktiken att bilen ska överensstämma med de uppgifter som, uttryckligen eller underförstått, föregått köpet. Om säljaren uppgett att bilen skulle säljas i ”befintligt skick” eller liknande är bilen trots det att anse som felaktig om

– den inte stämmer överens med andra betydande uppgifter om skicket som säljaren lämnat,

– säljaren måste antas ha känt till ett fel av väsentlig betydelse utan att ha upplyst dig som köpare om felet eller

– bilen varit i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till pris och övriga omständigheter objektivt sett kunde förutsätta (19 § första stycket KöpL).

Om inget kan anses ha avtalats om bilens skick gäller att den ändå ska ha normala egenskaper och att den dessutom inte får avvika från du som köpare objektivt sett borde kunna förvänta dig (17 § andra & tredje stycket KöpL).

Vem ansvarar för ett eventuellt fel?

Som köpare har du ingen generell undersökningsplikt enligt köplagen. För att du som köpare ska kunna åberopa fel krävs dock att du före köpet inte borde ha upptäckt det vid en undersökning av bilen (20 § KöpL). Om säljaren före köpet lämnat lugnande besked om bilens skick minskar din undersökningsplikt. För att säljaren ska ansvara för felet krävs dessutom att felet faktiskt fanns redan vid köpet (21 § KöpL).

Dina rättigheter vid fel

Om bilen enligt ovan kan åberopas som felaktig har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL) efter att du reklamerat i tid (32 § KöpL). Av din fråga tolkar jag det som att du är intresserad av prisavdrag från säljaren varför det är vad jag nedan kommer utreda.

En förutsättning för att du ska ha rätt till prisavdrag att säljaren, om det med hänsyn till omständigheterna var möjligt att vänta med reparationen, är att säljaren först fått en chans att själv ordna reparation av bilen (36 § KöpL). Om du har rätt till prisavdrag ska detta beräknas som skillnaden mellan bilens värde i det skick som du objektivt sett kunnat förvänta dig att bilen skulle vara i och bilens faktiska värde i felaktigt skick (38 § KöpL).

Bedömning av ditt fall

Jag kan inte utifrån de uppgifter du lämnat göra en säker bedömning av om bilen är att se som felaktig enligt lagens mening – bedömningen blir olika beroende på hur tydligt felet visat sig, hur lätt det kunde upptäckas, vilka uppgifter säljaren lämnat innan köpet samt en rad andra omständigheter. Min uppfattning är dock att bilen verkar ha haft så pass allvarliga fel redan vid köpet att du, i alla fall med hänsyn till priset, objektivt sett kunnat förvänta dig bättre skick. Därmed skulle bilen alltså vara felaktig enligt köplagens mening om inte andra omständigheter som nämnts ovan talar mot det.

Är bilen felaktig enligt ovan krävs det att felet fanns redan vid köpet men att du inte borde ha upptäckt det genom undersökning – något som inte är möjligt för mig att bedöma men som skulle kunna visas genom uttalanden från verkstaden.

Under förutsättning att du enligt ovan har rätt att åberopa felet mot säljaren är min bedömning att du borde vara berättigad till prisavdrag, då felen verkar ha varit av så pass allvarlig karaktär att reparationen varit brådskande. Storleken på prisavdraget avgörs dock inte av hur mycket pengar du har lagt på reparationer utan av skillnaden mellan bilens värde i det skick du kunnat förvänta dig och bilens faktiska skick vid köpet.

Sammanfattningsvis är det alltså inte möjligt för mig att göra någon säker bedömning baserat på uppgifterna i din fråga. Jag ser det dock inte som osannolikt att du skulle ha rätt att få ut viss ersättning från säljaren. Om du och säljaren inte kan komma överens om en lösning som båda är nöjda med har du möjlighet att ta frågan till rätten för att få en dom därifrån. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Behöver du hjälp att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.


Om du har fler eller andra frågor är du välkommen att återkomma. Genom att skicka din frågeställning till vår Expresstjänst är du garanterad snabb och kompetent rådgivning, se http://lawline.se/lawline-express.

Hoppas mitt svar är till vägledning för dig!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1437)
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?
2021-11-21 Rätt till ersättning för utebliven tvättmaskin och torktumlare efter köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97338)