Fel på begagnad bil

2016-11-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte som privatperson en begagnad bil på blocket av en privatperson (som driver enskild firma med bilhandel) men inte hunnit ställa bilen på sig eller firma än. Köpte kontant 15 000 kr och betalade med swish. Han säger via sms att bilen är felfri och har besiktningspapper på att den gått igenom utan fel eller anmärkningar för 2½ vecka innan köpet. När vi ca 1 vecka efter köpet gör en kontrollbesiktning får vi nästan körförbud på den för det är så stora och allvarliga fel. Vi häver köpet skriftligen via sms inom någon dag. Han säger att han ska betala tillbaka, och nu finns det tydligen en kompanjon med i bilden som ska föra över pengarna. Men inget händer trots påstötningar. Vill ta det till tingsrätten för avgörande. Vad kan vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så gäller vid köp mellan två privatpersoner köplagen (KöpL). När det däremot handlar om en person som visserligen handlar som privatperson men som även råkar vara näringsidkare med befattning av samma typ av verksamhet, som det verkar vara i det här fallet, så finns skäl att överväga en behandling av konsumentköplagen (KköpL) istället.

Vad som avses med ”fel”

Enligt Köplagen 17-18 §§ så föreligger fel om varan avviker från vad som avtalats samt uppgifter som säljaren lämnat i samband med marknadsföringen. Konsumentköplagens 16 § och 19 § överensstämmer i stort med den beskrivningen.

Man brukar normalt få förutsätta visst slitage och dylikt på begagnade bilar. Att säljaren meddelar att bilen har gått igenom besiktningen två och en halv vecka innan köpet och att den då gått igenom "utan fel eller anmärkningar", får däremot anses vara sådan uppgift som säljaren lämnat och som köparen därmed har fog att förvänta sig stämmer. Att bilen sedan vid kontrollbesiktning visar sig ha allvarliga fel borde därmed göra att det föreligger ett fel både i köplagens och konsumentköplagens mening.

Reklamation

För att kunna göra felet gällande krävs också att varan reklameras i tid. Enligt 32 § KöpL så ska felet reklameras inom skälig tid från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Enligt 23 § KköpL gäller samma sak, däremot anses meddelande som lämnas inom två månader från det att köparen märkt eller borde märkt felet alltid ha lämnats inom skälig tid.

Enligt köplagen (31 §) så har köparen en undersökningsplikt, och är skyldig att undersöka varan efter avlämnandet så snart omständigheterna medger det.

Rätt till påföljd

Om köparen reklamerar i tid och det föreligger ett fel i lagens mening så finns det olika påföljder att påkalla. I första hand brukar normalt gälla en rätt att kräva avhjälpande (att säljaren åtar sig eller bekostar lagning av varan). Detta är dock endast möjligt om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen kan annars begära omleverans, dock endast om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta se 34 § KöpL (denna begränsning gäller ej enligt konsumentköplagen, 26 §). Köparen måste lämna meddelande om kravet på avhjälpning eller omleverans samtidigt som reklamationen eller skälig tid därefter, annars förlorar köparen sin rätt (35 § KöpL).

Om något av ovanstående inte kommer i fråga så får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Hävning är endast möjligt om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta (se 37-39 §§ KöpL, 28-29 §§ KköpL). Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas, inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet (39 § KöpL).

Det finns även viss rätt till skadestånd om det skulle ha uppstått ytterligare kostnader på grund av avtalsbrottet (30 § KköpL, 40 § KöpL).

Sammanfattning

Jag kan inte ge dig direkt besked om dina chanser i det här fallet, eftersom det beror på närmare omständigheter och även om t.ex. reklamation har gjorts i skälig tid. Jag föreslår dock att du tar kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa dig närmare. Om du klickar på länken här: www.lawline.se/boka så kan du boka en tid med en av Lawlines verksamma jurister som kan se närmare på din situation.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85251)