Fel på begagnad bil

Hej.

Våren 2012 köpte jag en beg. bil för ca 200000:-. I priset skulle ingå en rostskyddsbehandling, pris ca 10000:- efter rekommendation av säljaren = ägaren av företaget.

Vi pratade bara om en behandling av hela bilen som han skulle anlita en rostskyddsfirma till. Jag har varit konsult några månader på en rostskyddsfirma så jag vet att det finns olika sorters delbehandlingar och visste också därför vad jag ville ha. I kontraktet skrevs det ett ord rostskyddsbehandling. Hösten 2013 lämnade jag in bilen på en opartisk rostskyddsinspektion där protokollet visade att bara underredet är behandlat. Priset för det är ca 4000:-. Jag kontaktade rostskyddsfirman som utfört jobbet och dom säger dom gjort det som beställts.

I protokollet står även att det finns rostangrepp på 7-10 ställen som är obehandlade men som skulle varit behandlade. För mig är affären ett bedrägeri!

Vilka lagar gäller då?

Då måste väl köpet kunna hävas?

Jag litar varken på bilfirman eller rostskyddsfirman

Jag erbjöd bilfirman förra hösten att dom skulle betala dom 6-7000:- som kompletteringen skulle kosta till den firma jag anlitat som ligger ca 30 mil bort där jag bodde då, men han sa nej.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kärnfrågan i din situation är huruvida ett fel kan anses föreligga enligt konsumentköplagen. Konsumentköplagen gäller köp mellan näringsidkare (bilfirman) och konsument (du), 1 § konsumentköplagen. Eftersom du har ingått ett köpavtal med bilfirman (och inte rostskyddsfirman), är detta din avtalspart och den du ska vända dig mot vid eventuella felaktigheter. Därför kommer jag härnäst endast använda mig av ordet "bilfirman" och inte "rostskyddsfirman".

Vid köp av begagnad bil får du som köpare förutsätta att bilen inte är felfri och att rostangrepp redan kan vara förekommande innan köpet. Emellertid fanns obehandlade ställen på bilen (som skulle vara behandlade), och detta är ett fel i köprättslig mening.

En vara är att betrakta som felaktig om den i art, kvalitet, mängd, andra egenskaper och förpackning inte överensstämmer med vad som följer av avtalet (16 §). Frågan är också hur vi ska tolka ordet "rostskyddsbehandling". Vid avtalstolkning görs en helhetsbedömning av bland annat avtalets syfte och ordalydelse samt hur avtalsparterna agerat innan och efter avtalets ingående. Vidare spelar skäligheten en viss roll. Du nämner att ni pratade om rostskyddsbehandling av hela bilen, och inte endast viss del av bilen. Har ni varit eniga om detta i samband med köpet, talar detta för att bilfirman har gjort fel. Priset är en fingervisning om vad du kan vänta dig för omfattning av rostskyddsbehandlingen. Att bilfirman utfört ett arbete värt ca 4 000 kr istället för en behandling som motsvarar 10 000 kr, pekar starkt på att bilfirman inte följt avtalet. Även om det inte explicit framgår av avtalet att hela bilen ska behandlas, kan det med hänsyn till omständigheter tolkas så att du har fog för din uppfattning om att känna dig lurad.

När din vara är felaktig, kan du som konsument tillgripa en rad åtgärder. I första hand bör du kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 §). Vid fel i vara har du alltså primärt rätt till reparation eller omleverans om inte detta medför en oskälig kostnad för näringsidkaren (26 § första stycket). Hävning kan endast komma i fråga om felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 §). Hävning innebär att du ska lämna tillbaka bilen och att säljaren ska återgiva pengarna. Vad som är av väsentlig betydelse bedöms utifrån konsumentens synvinkel. Det som är av vikt är bland annat hur mycket den felaktiga varan avviker från en felfri vara. Huruvida en undermålig rostskyddsbehandling är tillräckligt angeläget för att hävning ska komma ifråga är tvivelaktigt. Du som konsument har bevisbördan för att felet har väsentlig betydelse för dig. I första hand borde du ge bilfirman möjligheten att avhjälpa felet genom att göra om rostskyddsbehandlingen korrekt. Vägrar säljaren att reparera bilen kan du begära prisavdrag och i sista hand kan du i ett sådant skede häva köpet.

För att sammanfatta detta så kan det råda oklarheter gällande omfattningen av rostskyddsbehandlingen, men med tanke på din och säljarens diskussioner och priset, antyder detta att behandlingen inte skett i enlighet med avtalet. Dessutom har ett fel skett i själva behandlingen. Påföljderna som primärt är aktuella är avhjälpande eller omleverans. Sekundärt är det prisavdrag eller hävning som gäller. För att hävning ska vara på tal, fordras att felet är av väsentlig betydelse.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”