Fel på båt - köparens rättigheter

2015-09-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en båt o motor på Blocket som uppgavs vara från tidigt 90-tal, både båt o motor. Motorn angavs 'gå kanon'. Efter några gångers körning som varit ok (dock skakat o hög ljudvolym) så gick den tillslut ej att köra (stannade då jag la i växel). Verkstaden gjorde en genomgång och hittade flera fel o brister, utdömer den för vidare körning samt uppskattar modellen till sent 70-tal. Vad har jag för rättigheter här?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.

Eftersom köp på Blocket ofta görs mellan privatpersoner så förutsätter jag att så är fallet även här, dvs. att Du inte har köpt båten i egenskap av konsument. Vid köp som inte är konsumentköp tillämpasköplagen (1990:931) (KöpL), 1 § KöpL. KöpL är dock dispositiv vilket innebär att den endast tillämpas om inte Ni har avtalat om annat. I de delar Ert köp regleras av avtalet tillämpas alltså inte lagen, 3 § KöpL.

I 17 § KöpL stadgas följande: ”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.” Är detta inte fallet är varan att anse som felaktig. Även i 18 § KöpL regleras fel i vara: ”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.” Vidare måste felet ha förelegat när Du köpte båten, 21 § KöpL.

Om det nu föreligger fel i varan och detta inte beror på Dig så finns flera alternativ till buds för Dig som köpare. Enligt 30 § KöpL får köparen kräva avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Du kan läsa mer om vad dessa innebär i 32-40 §§ KöpL.

Vill du åberopa att varan är felaktig måste Du, enligt 32 § KöpL, reklamera varan. Du måste meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter det att Du märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen måste, förutom att den ska ske inom skälig tid, ske inom två år efter det att Du tog emot varan om inte annat framgår av exempelvis garanti.

Slutligen vill jag tillägga att Du som köpare har en skyldighet att undersöka varan vid köpet. Av 20 § KöpL framgår att ”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Således får inte Du åberopa sådant som fel som Du borde ha upptäckt vid undersökning av båten och motorn.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1240)
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85250)