Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?

2020-11-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej, vi köpte ett par Airpods-PRO från en man på facebook. Stod att det var original och att kvitto fanns. (Vilket vi glömde ta vid köpet) Hörlurarna slutade snabbt fungera och det visar det sig att detta är kopior, vilket har blivit bekräftat från Apple. Vad har vi för rättigheter och vad kan man göra nu?
SVAR

Hej! Tack för att ni valde att vända er till oss på Lawline med er fråga.

Min tolkning av er fråga

Jag tolkar det som så att ni har köpt dessa Airpods-PRO från en privatperson på Facebook. Att det är en privatperson och inte en näringsidkare är relevant eftersom att det är avgörande för vilken lag som blir aktuell. Eftersom det rör sig om två privatpersoner så gäller köplagen (KöpL).

Är det fel i vara?

Eftersom varan ni har köpt inte stämmer överens med avtalet då det skulle röra sig om äkta Airpods så är den felaktig (18 § KöpL).

För att någon felpåföljd ska bli aktuell för er krävs det dock att ni undersökte varan. Rör det sig om en beställning där säljaren skickat varan ska ni ha undersökt hörlurarna då ni mottog dem (31 § KöpL). Om ni däremot hämtade hörlurarna hos säljaren så ska ni ha undersökt hörlurarna innan köpet (20 § KöpL). Hur noggrann denna undersökning ska vara är beroende av vad en "normal person" i köparens ställe borde ha upptäckt. Det som talar för er i denna situation är att säljaren har sagt att det rör sig om original och att det funnits kvitto. Däremot har ni underlåtit att begära kvitto vilket tyvärr för er nackdel. Dock så borde det vara möjligt att mena på att säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Detta då säljaren har sagt att det rör sig om äkta men eventuellt känner till att hörlurarna inte varit detta. Att ni därför inte undersökt äktheten kan vara godtagbart om ni inte hade möjlighet att upptäcka att det rörde sig om en kopia vid undersökningen.

Eftersom det rör sig om kopior så har det felet funnits redan innan köpet (21 § köplagen). För att kunna göra felpåföljderna gällande så krävs det att ni reklamerar hörlurarna till säljaren inom en skälig tid (32 § KöpL).

Vilka rättigheter har ni?

Om ni undersökt varan inom en skälig tid och även reklamerat hörlurarna så aktualiserar de olika påföljderna för fel i vara. Ni får som köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller välja att häva köpet (30 § KöpL).

Avhjälpande blir troligtvis inte aktuellt för er då jag förmodar att ni vill ha äkta Airpods. Säljaren har rätt att företa en omleverans, det vill säga sända er ett par nya hörlurar i original (34 § KöpL). Detta ska bekostas av säljaren och det ska ske utan en väsentlig olägenhet för er (36 § KöpL). Väsentlig olägenhet får bedömas från fall till fall.

Skulle det vara så att någon omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid så har ni rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Ett prisavdrag har jag dock svårt att se skulle gynna er mest då hörlurarna ni har varken fungerar, eller är vad ni ville ha när ni köpte dem.

Vad gäller hävning av köp så krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för er och att säljaren på facebook insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Denna bedömning utgår ifrån den enskilde köparen men då hörlurarna är trasiga och inte äkta så är det inga konstigheter att detta är av en väsentlig betydelse för er.

Sammanfattning

Min bedömning är att det föreligger ett fel i varan och att detta inte rubbats fullt ut av kravet på undersökningen. Jag skulle råda er att kontakta säljaren och i första hand be om en omleverans där ni får ett par äkta Airpods istället. Skulle säljaren inte ha möjlighet att göra detta borde ni välja att häva köpet. Ni ska då få era pengar tillbaka samt skicka tillbaka hörlurarna. Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för er.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91353)