Fel lön utbetald - vad kan arbetstagaren göra?

Hej!

Jag har fått utbetald lön för 75% istället för 80% arbete . Kan jag kräva korrigeringen vid kommande lön?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du erhållit för lite lön i förhållande till hur mycket du har arbetat. Nedan finner du ett svar på din fråga.

Tillämpligt lagrum

Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller?

Att betala ut för lite (eller fel) lön till en arbetstagare är att allvarligt åsidosätta sina åligganden mot denne för arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att omedelbart frånträda sin anställning mot denna bakgrund, vilket framkommer av 4 § tredje stycket LAS.

Det första du bör göra är att kontakta din arbetsgivare och påtala vad som har hänt. Om hen trots allt skulle vägra att rätta sig kan du kontakta facket (om du är med där).

Du kan även kontakta kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett sådant kan du få skulden bekräftad, vilket innebär att kronofogden skickar ett kravbrev till din arbetsgivare (som du innehar en fordran på). För att bevisa att du har rätt bör du visa ditt anställningsavtal och lönespecifikation så det tydligt framgår att du har rätt.

Du skulle slutligen kunna begära din arbetsgivare i konkurs. Du skulle i sådana fall kunna få ut dina pengar med hänsyn till den statliga lönegarantin.

Slutsats

Ja, du kan säkert få din lön korrigerad till nästa lön kommer men mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare direkt. Om hen inte förstår/vill rätta sig så kan du vända dig till facket alternativt kronofogdemyndigheten i första hand.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Önskar dig allt gott!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo