FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/05/2020

Fel i varan vid köp mellan privatpersoner - vilka påföljder kan bli aktuella?

Hej,

Jag köpte en båt på Blocket för 80 000kr. Båten stod på land och vi erbjöds komma och kolla på den. Säljaren visade hur man startar motorn och den gick igång bra utan att uppvisa något som skulle tyda på fel. Säljaren försäkrade också att han aldrig hade haft några problem med motorn.

När jag sedan sjösatte båten visade det sig att motorn strulade rejält, ofta startade den inte alls, den la av vid låga varvtal och båten gick inte att få upp i mer än 5-6 knop. Säljaren hade sagt att båten går i ca 35. Jag ska nu låta en mekaniker undersöka motorn. Beroende på vad som upptäcks, vad har jag för rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagregler

Köp mellan två privatpersoner, vilket jag utgår ifrån att det är i ditt fall, regleras i köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna har möjlighet att genom avtal föreskriva andra regler och villkor än de i köplagen. Det innebär att om du och säljaren i ditt fall har avtalat om något annat än det som står i köplagen så är det ert avtal som gäller (jag vet inte exakt vad ni har avtalat om när det gäller köpet, och därför kommer jag utgå från reglerna i köplagen).

Fel i varan?

Som jag nämnde ovanför så har du och säljaren kunnat avtala bort reglerna i köplagen. Om säljaren exempelvis sålt båten i befintligt skick till dig (vilket är relativt vanligt förekommande vid köp av begagnade saker), så får du räkna med att båten inte är helt felfri. Däremot kan varan ändå anses felaktig om den inte håller den kvalitén som säljaren sagt, om varan är i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig eller om säljaren undanhållit information om allvarliga fel i båten som han/hon visste om.

Det faktum att säljaren har sagt att båten ska gå i cirka 35 knop, men att den efter köpet visar sig gå i endast 5-6 knop innebär att båten inte håller den kvalité som säljaren har utfäst vid köpet. Dessutom verkar båten vara i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på att du betalade 80 000kr.

Påföljder vid fel i varan

Om det är ett konstaterat fel i båten (och felet inte beror på dig som köpare) så ska du först och främst reklamera felet till säljaren. Om du vill kräva avhjälpande (det vill säga att säljaren åtgärdar felen i båten utan att du behöver betala) så ska du meddela säljaren om det i samband med att du reklamerar båten. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så kan du ha rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa felet på egen hand.

Om avhjälpande inte skulle bli aktuellt, kan prisavdrag eller hävning av köpet istället bli aktuellt. Ett prisavdrag ska motsvara kvalitetsskillnaden mellan båtens värde i avtalsenligt skick (det som ni avtalat om eller det som framgår av köplagen vad gäller båtens kvalité och egenskaper) och båtens värde i det felaktiga skicket.

Om du vill häva köpet krävs det att avtalsbrottet (det vill säga att båten var i sämre skick än vad du förväntade dig) var av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det.

Sammanfattning

Eftersom båten inte höll den kvalité som du räknat med vid köpet och den kvalité som säljaren utfäst så föreligger ett fel i varan. Först och främst kan du kräva att säljaren avhjälper felet (antingen genom att säljaren själv rättar till felet, eller genom att du avhjälper felet och blir ersatt av säljaren för försvarliga kostnader). Om avhjälpande inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag. Om inte heller prisavdrag blir aktuellt, eller om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, kan du kräva att få häva köpet, vilket innebär att du lämnar tillbaka båten och får tillbaka pengarna du betalat för den.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”