Fel i varan vid köp av lös egendom mellan privatpersoner

2016-04-25 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan. Sålde en bil till min syster och vårt muntliga avtal var att hon betalar av när hon kan. Det handlade om 80 000. Efter att betalt 70 000 på 4 månader ville hon sen inte betala de sista 10 pga att säterna var skitiga. Detta sade jag redan innan köpet, att jag kan åtgärda men hon insisterade på att rekonda själv för att hon kunde få rabatt av en bekant.De 10 000 spelar ingen större roll då det handlar om en familjemedlem. Men vill ju visa att jag har rätt. :)Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du sålde bilen som privatperson och att din syster köpte bilen i egenskap av privatperson.

Köplagen är tillämplig på köp av lös egendom mellan privatpersoner. För att din syster ska ha rätt att innehålla del av betalningen förutsätts att bilen innehöll "fel" vid hennes mottagande av bilen, se Köplagen 30 § & Köplagen 37 §.

För att fel ska anses föreligga krävs det att bilen inte överensstämmer med vad som framgår av ert avtal, se Köplagen 17 §. Eftersom ni har ett muntligt avtal, och du uttalat att sätena var skitiga måste detta anses innefattas i avtalet. Eftersom hon insisterade på att åtgärda bristen själv måste det överenskomna priset avse varan i det skick som framgick vid avtalstillfället (om ni inte diskuterade att justera priset utefter hennes kostnader för tvätten). Alltså, “fel” föreligger inte i varan och du har rätt enligt Köplagen 52 § att hålla fast vid köpet.

Även om ert avtal inte kan anses innefatta att bilsätena var smutsiga kan hon inte åberopa smutsen som fel eftersom hon känt till detta vid köpet, se Köplagen 20 §.

Behöver du i fortsättningen hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?