Fel i vara vid konsumentköp

2019-08-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en el scooter som försäljaren sa skulle vara vattentät men som gick sönder av lite regn. Efter att de lagat det då jag hade 2 års garanti så märker jag att batterierna som jag fått av de endast räcker 25km medan försäljaren sa att de skulle räcka upp till 100km på en laddning.Jag blir väldigt less på detta då jag känner mig lurad...Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du köpt en el scooter och ett batteri från ett företag i egenskap av privatperson. Konsumentköplagen reglerar dina rättigheter i detta läge.

El scootern
Försäljaren har lämnat felaktiga upplysningar gällande el scooterns användning och egenskaper, vilket medför att varan är att betrakta som felaktig (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Säljaren har dock avhjälpt felet som uppstod och lagat el scootern efter regn. Dock består felet som sådant, eftersom varan fortfarande inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats av säljaren i samband med köpet, då den fortfarande inte tål regn.

Ett fel som visar sig inom garantitiden (2 år i ditt fall), presumeras bero på säljaren. Därmed behöver du inte bevisa att felet fanns där när du köpte el scootern, utan bevisbördan är helt och hållet placerad på säljaren.

Du har goda möjligheter att reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §) samt begära leverans av en ny el scooter (26 §), men eftersom säljaren inte verkar vara särskilt pålitlig kan prisavdrag istället vara aktuellt. Prisavdraget ska svara mot felet, det vill säga att om el scootern är 10 % mindre värd i felaktigt skick, har du rätt till 10 % avdrag på priset (28 §). Om du inte är intresserad av att varken behålla el scootern eller få en ny i dess ställe, kan hävning i ditt fall vara fördelaktigare, det vill säga att du mot återlämnande av el scootern återfår de erlagda pengarna (29 §).

Batteriet
Vad det gäller batteriet är även detta att betrakta som felaktigt (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Om du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §), kan du sedan begära omleverans, det vill säga att du, i utbyte mot det gamla batteriet, får ett nytt batteri som stämmer överens med säljarens lämnade uppgifter (ett batteri som räcker upp till 100 km på en laddning). Om säljaren inte kan erbjuda dig ett batteri som har de egenskaperna, har du rätt att häva köpet (29 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81795)