Fel i varan och övergång av risk

2019-10-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
om man köpt en stol i en affär och placerar den på ett sätt i bilen att foten på den går sönder, kan jag då häva köpet?Om situationen vart annorlunda, där jag satte mig på stolen, och foten gick av, skulle svaret vara detsamma som i första frågan?Jag vill gärna veta, så att jag vet vad utfallet blir när jag återvänder med stolen till affären. tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av konsumentköplagen (KköpL).

Frågan rör när risken för varan går över från säljare till köpare. Risken går över på köparen i samband med att vara avlämnas (8 § 2 st KköpL).

Vid tidpunkten då risken går över på köparen ska varan vara helt felfri (16 § KköpL). Fel som uppstår uppstår denna tidpunkt kan däremot inte klandras säljaren (20 § KköpL). Notera att det faktum att felet upptäcks först när risken gått över på köparen inte innebär att det inte kan ha uppstått innan risken gick över. Som huvudregel gäller i konsumentförhållanden att fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits redan vid avlämnandet. Undantaget är om säljaren kan visa att felet beror på köparen, och således osannolikt fanns vid överlämnandet (20 a § KköpL).

Svaret är egentligen samma på båda dina scenarior, nämligen att felet ska ha funnits redan vid försäljningen om stolen behandlats på ett sådant sätt som stolen bör kunna förväntas klara av. Det är utan tvivel så att en stol som går sönder första gången man efter köpet sätter sig på den ska anses ha varit trasig redan vid köpet, givet att man inte använt stort våld när man satte sig på den. Om den går sönder när den placeras i en bil gäller samma sak, nämligen att stolen typiskt sett bör kunna förväntas att klara av att placeras i en bil, typiskt sett även utan större varsamhet. Om däremot stort våld använts, får säljaren sägas ha fog för att påstå att felet uppstått av detta. Anledningen till att jag skriver "typiskt sett" är att svaren beror på stolens beskaffenhet: En antik och hundra år gammal stol får förväntas kräva större varsamhet än en robust och nybyggd kvalitetsstol, som kanske till och med bör kunna förväntas klara av att personer står och hoppar på den.

För att summera: Om stolen gått sönder kort tid efter köpet av mindre våld än man kan förvänta sig att stolen ska gå sönder av, har man rätt att gå tillbaka med stolen. Bedömningen av "vad man kan förvänta sig" och vad som är större våld än detta får sägas vara tämligen common sense-baserad.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1001)
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

Alla besvarade frågor (80393)