Fel i varan och avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen

2016-02-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om jag utifrån en bild i en butik som en säljare visat köpt en soffa som ska vara i en viss färg och material, sedan får en soffa levererad till mig som inte alls ser ut som bilden eller överensstämmer med vilket material det ska vara av. Kan jag som konsument häva köpet på grunderna att butiken givit mig felaktiga uppgifter? Och vad gäller om jag som konsument skrivit på ett av företaget så kallat standardavtal vid beställningar där jag som konsument avsagt mig rätten att häva köpet? Finns det några möjligheter att komma ifrån köpet då ändå?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fel i varan regleras i 16 § konsumentköplagen. Utgångspunkten är att varan ska stämma överens med vad ni har avtalat och således stämma överens med vad säljarens beskrivit genom att visa en modell, bild eller liknande.

Om varan inte stämmer överens med avtalet är det således fel i varan vilket kan leda till olika påföljder efter att du reklamerat felet till säljaren. Reklamation måste ske inom skälig tid efter att du upptäckte felet, inom två månader är normalt att anse som skälig tid, 23 §.

De första två påföljder som står dig till buds är avhjälpande eller omleverans, 26 §. De är upp till dig som köpare att välja vilken påföljd som passar bäst och säljaren kan inte avvisa ditt krav utan att visa att det vore oskäligt.

Först om avhjälpande eller omleverans inte är möjligt eller inte kan ske inom skälig tid blir det aktuellt med de andra påföljderna, prisavdrag eller hävning av köpet, 28 §. Ett prisavdrag ska motsvara felet. Hävning får ske endast om felet är av väsentlig betydelse vilket avgörs från fall till fall.

Eftersom det rör sig om en soffa som har blivit levererad med fel färg och material vore en rimlig påföljd att säljaren företar omleverans av en soffa med rätt färg och material.

Konsumentköplagen är en tvingande lag och det går inte att genom standardavtal avtala bort bestämmelser i lagen som är till fördel för konsumenter, 3 §. Du har alltså, trots standardavtalet som du ingått med säljaren, kvar din hävningsrätt för det fall de andra påföljderna (avhjälpande, omleverans eller prisavdrag) inte blir aktuella.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85217)