Fel i varan- kan jag få det åtgärdat?

Jag har köpt en klockradio som nu efter fyra månader har börjat krångla. Vissa morgnar sätter den aldrig igång. Jag vill ha en ny eller åtminstone få felet lagat. Försäljaren vägrar med hänvisning till att jag saknar garanti.

Har jag rätt att få några möjligheter att få felet åtgärdat?

Försäljaren tillägger att felet låter som ett glapp i mekanismen och att det måste ha uppstått genom att jag tappat den i golvet eller liknande. En buckla vittnar om att så mycket väl kan ha varit fallet. Han menar att jag får skylla mig själv. Vad gäller?

/// Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler gäller i din situation?

Eftersom att du har köpt klockradion i egenskap av konsument blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Denna lag är tvingande till din fördel vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen.

För att svara på din fråga om du kan åtgärda din klockradio måste vi först se om det kan ha funnits ett fel i juridisk mening. Vi måste också diskutera om felet kan ha funnits vid själva köpet och när du borde ha kontaktat försäljaren.

Finns det ett fel i juridisk mening?

Först måste vi se om felet i klockradion även anses vara ett fel enligt konsumentköplagen. Varan anses vara felaktig om den inte överensstämmer med avtalet eller den beskrivning av varan som försäljaren kan ha lämnat, KköpL 16 §.

Fanns felet vid köpet?

Nästa fråga att diskutera är om detta fel kan ha funnits vid tidpunkten då du köpte klockradion. Om felet fanns vid köpet ska försäljaren ansvara för detta, (KköpL 20 § )och detta gäller även om felet har visat sig senare. Fel som upptäcks inom 6 månader brukar antas ha funnits vid köpet och försäljaren ska då ansvara för detta. Dock gäller det inte om säljaren kan bevisa att det inte är fanns ett ursprungsfel eller om felet är orsakat av dig, KköpL 20a§.

Har reklamation skett i tid?

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och talar om varför du inte är nöjd med varan som du har köpt. För att kunna ställa krav på försäljaren ska du ha reklamerat felet och detta ska ha skett inom en rimlig tid. Två månader från det att du upptäckte felet ska du ha kontaktat säljaren enligt KköpL 23 § 1 stycket. Du har upp till tre år att reklamera en vara, KköpL 23 § 3 stycket. Utifrån din beskrivning verkar det som att du har reklamerat i god tid.

Vad gäller garantin är detta endast en utökad rättighet för konsumenten i ett köpeavtal, det är inget som regleras i lag. Försäljaren kan välja om han/hon vill erbjuda dig detta och i ditt fall har det inte avtalats om någon garanti. Detta reducerar dock inte ditt konsumentskydd enligt lagen. Du kan alltså fortfarande reklamera enligt ovan trots att det inte avtalats om någon garanti.

Hur ser vi på din situation?

Då klockradion har börjat krångla och inte ringer vissa morgnar som den ska göra, måste det anses vara fel i varan enligt KköpL 16 §. Huvudregeln är att fel som upptäcks inom 6 månader ska anses ha funnits vid köpet och då hamnar ansvaret på säljaren, KköpL 20§. Du har upptäckt felet efter fyra månader vilket är inom denna tidsperiod. Dock har försäljaren hittat ett glapp i mekanismen och han säger att det måste berott på att du har tappat den i golvet. Du beskriver ytterligare att det finns en buckla som stärker detta. Om detta stämmer har du alltså själv orsakat skada på varan och därför behöver inte försäljaren ansvara. Försäljaren måste dock bevisa att du har orsakat skadan.

Om försäljaren inte kan bevisa att du har orsakat skadan, kan du kräva reparation eller omleverans av varan enligt KköpL 26 §. Då det har upptäckts en buckla på klockradion i samband med ett glapp i mekanismen kan det dock bli svårt för dig att vinna i det här fallet.

Avslutningsvis råder jag dig att försöka tala vänligt med försäljaren ännu en gång och se om ni kan komma fram till någon lösning. Ifall säljaren trots detta inte vill samarbeta och du fortfarande vill föra vidare ärendet, kan du vända dig till Hallå konsument som kan vägleda dig framåt (se här).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott,

Ceda ImranovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”