Fel i varan?

2019-09-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej, vad kan jag som säljaren (ett företag) säga om köparen (som oxå är ett företag) anser att det är fel på varorna som jag har skickat (undermåliga leveranser) medan jag anser att jag har levererat de i tid och med avtalad kvalitet och kvantitet? Vilka argument kan jag ha med hjälp av lagen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av köplagen – KöpL.

En vara är felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet.

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I den mån inget annat följer av avtalet ska varan uppfylla följande minimikrav:
(1) Den ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av det slaget i allmänhet används (enklare uttryckt: Säljer man något som "tvättmaskin" ska den inte endast se ut som en tvättmaskin, utan även kunna användas till att tvätta kläder).
(2) Den ska vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
(3) Den ska ha de egenskaper som du som säljare har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell (om du gjort så).
(4) Den ska vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om de varor du levererat inte uppfyller kraven enligt avtalet och/eller minimikraven ovan – exempelvis om varorna är trasiga – är de att anse som felaktiga, i enlighet med det köpande företagets uppfattning (17 § KöpL). Detsamma gäller om de inte uppfyller de egenskaper som använts i marknadsföring av varorna (18 § KöpL). Viktigt att minnas är att den avgörande tidpunkten för huruvida varorna är felaktiga eller inte är när köparen tar emot varorna, om varorna transporteras till köparen inom samma ort som ditt företag är beläget eller inom det område där ditt företag vanligen ombesörjer transport av liknande varor. Sker transporten utanför detta område och av någon annan aktör än ditt företag, går risken för varorna dock över till köparen redan när du lämnar över dem till transportören (7 § KöpL).

I och med att jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall än att du anser att varorna inte varit felaktiga, medan köparen ansett att de varit det, är det svårt för mig att ge dig bättre tips på argument än tipset att argumentera utifrån lagtexten. Du bör, annorlunda uttryckt, argumentera för att varorna uppfyller kraven enligt avtalet, att de kan användas på det sätt som de är avsedda att användas på och att de innehar alla egenskaper som köparen i övrigt lovats att de ska inneha.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ABC5Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-12 08:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1040)
2019-09-15 Jag andrahandsköpte en produkt och postnord tappade bort den. Vad ska jag göra?
2019-09-15 Kan köparen reklamera fem månader efter köp?
2019-09-13 Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person
2019-09-13 Sålt begagnad vara - ansvar och rättigheter

Alla besvarade frågor (72850)