FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen19/01/2015

Fel i vara/avhjälpande/hävning?

Köpte en dator via internet på Media Markt.

Hämtar datorn 4 dagar senare, vid andra gången jag ska starta datorn fungerar inte skärmen. Lämnar in den på service, reparation på 2-3 veckor. Jag vill inte ha datorn längre. Jag vill häva köpet eftersom jag inte fått varan jag köpt. Jag betalade för en Hel dator.

Lawline svarar

Hej!

Konsumentköplag (1990:932) reglerar den situation du beskriver. Utan att veta de exakta omständigheterna antar jag att det är fråga om fel i vara, detta verkar ostridigt då näringsidkaren utan tvist söker avhjälpa felet. Frågan gäller vilka påföljder som kan göras gällande när ett fel i vara har konstaterats. För hävning krävs att felet har väsentlig betydelse för dig, se 31 § KKöpL. Här ska en helhetsbedömning göras och man ska bl.a. beakta möjligheterna för säljaren att kompensera eller rätta felet genom övriga påföljder. Detta brukar naturligen innebära att säljaren först får försöka avhjälpa felet. Om inte detta går brukar en omleverans komma ifråga (detta innebär att du byter ut den felande datorn mot en ny sådan av samma märke och modell). I den situation du beskriver framgår inte om datorn blev avhjälpt efter den första reparationen: om så är fallet har du troligtvis inte någon rätt att häva köpet eftersom påföljden som först gjordes gällande åtgärdade felet. Argumentet som går ut på att du betalade för en hel dator kan i sig inte grunda rätt till hävning (då skulle ju alla varor som det är fel i grunda rätt till hävning). Övriga, mindre ingripande, påföljder såsom avhjälpande, omleverans och prisavdrag bör prövas först då möjligheten att använda dessa ingår i helhetsbedömningen vid prövningen av om felet är väsentligt. Detta innebär generellt att om datorn kan avhjälpas utan skäligt dröjsmål är felet inte väsentligt som avses i 31 § KKöpL.

Mattias VilhelmssonRådgivare