FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/05/2015

Fel i vara vid köp på Blocket

En vän kom förbi mig idag och beklagar över hur dum hon var som köpte ett par skridskor på blocket, vilka hon tog emot genom att säljaren skickade hem dem till henne. När hon väl fick skridskorna var de nästan helt sönderslitna och gick knappt att använda. Säljaren hade skrivit ”helt OK skick”. Jag undrar vad hon har för rättigheter och skyldigheter hon har gentemot en privatsäljare och om hon har några möjligheter att få pengarna tillbaka?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Vid köp mellan två privatpersoner gäller köplagen (KöpL). Av 17 § KöpL framgår det att en vara är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det framgår även av 18 § KöpL att en vara betraktas som felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Om någon av dessa paragrafer är uppfyllda, har köparen enligt 34 § KöpL rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Detta torde dock inte bli aktuellt i detta fall, eftersom det verkar vara lönlöst att reparera skridskorna och säljaren har troligtvis inte ett liknande par i bättre skick att leverera. Därmed återstår två möjligheter: att kräva prisavdrag enligt 37-38 §§ KöpL eller häva köpet enligt 39 § KöpL. Hävning får endast ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Dessa förutsättningar för hävning är möjligtvis uppfyllda i det föreliggande fallet.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo