Fel i vara vid köp av hästlastbil?

Hej

Köpt en begagnad hästlastbil för 300000 inkl moms. Säljare upplyste om fel såsom slitna däck repor samt att när dom var i Italien kände hon lite fukt i taket i baksätet men detta var åtgärdat. Tre veckor efter att vi hämtat vår efterlängtade bil började det regna ute. När jag kom in i hästlastbilen var hela sätet bak blött samt baksida på förarstolar samt inne i skåpet där hästen står, sadelskåpet på utsidan samt utrymmet för förvaring längst bak. Jag kontaktar säljaren direkt jag ser detta och hon hävdar att hon åtgärdat felet och det måste ha hänt när vi hämtade bilen. Vi har nu försökt täta, men det håller inte tätt. Vi har lämnat bilen till Opel och de tror det kan vara ett konstruktionsfel. Vad gör man? Säljare känner inte att hon ska ta ansvar. Vi är så besvikna då vi väntat så länge på att ha en hästlastbil då de är så dyra. Hon har momsnr och jordbruk så vi har betalat + moms.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du som privatperson köpt hästlastbilen av en näringsidkare och köpet som du gjort omfattas i så fall av konsumentköplagen (KkL) enligt 1 § KkL. Frågan i detta fall är om det är fel i varan och i så fall vilka påföljder som du kan kräva.

Fel i varan

Köpeavtal behöver inte ha en särskild form och som jag tolkar det har du ingått ett muntligt avtal med säljaren. I det köpeavtal som finns mellan dig och säljaren har ni avtalat om vissa villkor som rör skicket på varan. Villkoren säger att däcken är slitna, att det finns repor och att den fuktskada som funnits i taket blivit åtgärdad. Enligt 16 § första stycket KkL ska varan stämma överens med avtalet vad gäller art och kvalitet. Det avtal som ni ingått innebär ett köp av en begagnad hästlastbil vilket innebär att bilen inte är av samma kvalitet som en nyproducerad hästlastbil, men det är möjligt för dig att argumentera för att det är avtalat att inga läckage skulle finnas i taket och att hästlastbilen inte stämmer överens med avtalet.

Risken för varan

Risken för bilen har gått över på dig när du fick den i din besittning (6 och 8 § KkL) vilket jag förutsätter skedde vid köptillfället. Enligt konsumentköplagen ansvarar säljaren för de fel som fanns i varan när risken går över på köparen, även om felen visar sig först vid ett senare tillfälle (20 § KkL). Om ett fel visar sig inom sex månader från riskövergången antas att detta fel fanns redan innan köparen fått besittning (20 a § första stycket KkL). I ditt fall har felet uppstått inom sex månader och bilen får antas ha varit felaktig redan vid köpet. Att säljaren påtalade att ett fel tidigare funnits styrker också att felet funnits innan riskövergången.

Påföljder och reklamation

För att kunna åberopa att bilen är felaktig måste du reklamera (meddela) felet till säljaren inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet. Om du lämnar ett reklamationsmeddelande inom två månader från att du upptäckte felet är det alltid att anses som inom skälig tid, vilket jag tolkar det soma att du gjort (23 § första stycket KkL). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet enligt 26 § första stycket KkL. Detta innebär att säljaren lagar bilen som du köpt, utan kostnad för dig. Det finns också möjlighet att häva köpet eller begära prisavdrag, men detta gäller bara om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid (28–29 § KkL). Om det inte är möjligt att avhjälpa felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar vad det kostar att laga felet. Om du vill häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta är ett högre krav, men om bilen inte är möjlig att använda och om det är omöjligt att åtgärda detta bör hävning också bli aktuellt för din del.

Vad du kan göra nu

Du kan använda argumenten ovan i ett försök att få felet avhjälpt av säljaren, prisavdrag eller hävning och viktigt är att du har reklamerat felet till säljaren inom två månader från att du upptäckte det, vilket det av frågan verkar som att du gjort. Om du inte kommer överens med säljaren om någon lämplig påföljd finns alltid möjlighet att skicka in en stämningsansökan mot säljaren vid allmän domstol. Om du väljer att göra det råder jag dig att söka vidare rådgivning. Det kan du göra via info@lawline.se.

Hoppas att det gav dig svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till oss om du har fler funderingar!

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo