Fel i vara vid konsumentköp

2020-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om man vill reklamera glasögon för att man blir yr av att använda dem måste glasögonfirman ha rätt att åtgärda felet först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring fel i varor köpta av en privatperson av en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKL).

Fel i vara.

En vara skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKL). Att glasögonen gör dig yr på grund av att de är felslipade torde absolut ses som ett fel enligt lagens mening.

Rättigheter och skyldigheter vid fel i vara.

Det krävs att felet i varan ska ha funnits när denna överlämnats till köparen för att säljaren ska ha några skyldigheter att vidta åtgärder (20 § KKL). Eftersom det i detta fallet troligtvis rör sig om felslipade glasögon är det förstås ett fel som inte är orsakat av köparen. Det krävs dessutom att du meddelar säljaren att glasögonen är felaktiga för att få åberopa dina rättigheter (23 § KKL).

Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KKL). Felet i fråga torde inte innebära en sådan väsentlig betydelse som åsyftas i paragrafen. Däremot har du som köpare rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet (26 § KKL). Säljarens åtgärdande av felet ska ske utan vidare betalning från köparen.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1101)
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation
2020-11-28 Kan man kräva att försäljare avhjälper fel på bil utan garanti?

Alla besvarade frågor (86606)