FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen26/06/2020

Fel i vara vid konsumentköp

Om man vill reklamera glasögon för att man blir yr av att använda dem måste glasögonfirman ha rätt att åtgärda felet först?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring fel i varor köpta av en privatperson av en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKL).

Fel i vara.

En vara skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKL). Att glasögonen gör dig yr på grund av att de är felslipade torde absolut ses som ett fel enligt lagens mening.

Rättigheter och skyldigheter vid fel i vara.

Det krävs att felet i varan ska ha funnits när denna överlämnats till köparen för att säljaren ska ha några skyldigheter att vidta åtgärder (20 § KKL). Eftersom det i detta fallet troligtvis rör sig om felslipade glasögon är det förstås ett fel som inte är orsakat av köparen. Det krävs dessutom att du meddelar säljaren att glasögonen är felaktiga för att få åberopa dina rättigheter (23 § KKL).

Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KKL). Felet i fråga torde inte innebära en sådan väsentlig betydelse som åsyftas i paragrafen. Däremot har du som köpare rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet (26 § KKL). Säljarens åtgärdande av felet ska ske utan vidare betalning från köparen.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?