Fel i vara vid konsumentköp

2016-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej för att göra lång historia kort så gäller detta ett bilköp som gått riktigt snett. Köpte en Volvo V70 2012 års modell som gått 15500mil för 155 000kr för en vecka sedan. Mindre än en vecka senare rasar ( förmodligen) växellådan och bilen går absolut inte att köra. Jag fick bärga den till närmaste liljas verkstad där dom konstaterar att driftstoppet beror på för låg nivå på växellådeolja som i sin tur beror på ett oljeläckage. Har inte sett någon olja under bilen där vi har parkerat eller liknande. Dessutom hittade dom gamla felkoder sen innan jag köpte bilen som indikerar på tryckfall i växellådan. Enligt liljas är tryckfall=läckage.Dom säger att det kan bli aktuellt med byte av växellåda. Kostnad med begagnad låda ca 30000kr. Bilfirman sa att garantin dom skickade med inte täcker sånt här utan bara fel som har med trafiksäkerhet att göra. Men säger senare att jag själv ska frakta ner bilen till deras verkstad så står dom för felsökning. Sedan att dom står för halva kostnaden om det skulle bli tal om lådbyte. Jag anser att detta faller under konsumentköplagen och att dom självklart borde stå för hela kostnaden. Och vem ska frakta ner bilen? Ska jag stå för det eller är det säljaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag ifrån att du i egenskap av privatperson har köpt bilen från en näringsidkare. I detta fall är konsumentköplagen tillämplig, precis som du nämner. Enligt 16 § 3 stycket 3 punkten konsumentköplagen anses varan felaktig om den i något hänseende avviker från vad du med fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Denna reglering syftar på dolda fel. Utifrån den information som tillhandahållits i frågan utgår jag ifrån att du och säljaren avtalade om att bilen var trafiksäker vid köpet, något som bland annat priset talar för. 20 a § konsumentköplagen stadgar att ett fel som visar sig inom 6 månader från tidpunkten då säljaren avlämnade varan till dig ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Detta innebär att säljaren som utgångspunkt bär ansvaret för sådana fel, eftersom det dolda felet gör att bilen vid köpet ändå avvek från det som hade avtalats mellan er.

Du har enligt 26 § konsumentköplagen i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan (om utbytet kan ske utan oskälig kostnad för säljaren). I båda fallen ska påföljden utföras helt utan kostnad för dig, vilket innebär att säljaren således är skyldig att stå för frakten av bilen. Reparationer ska ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig och proportionaliteten mellan de båda alternativen ska ses som en jämförelse mellan kostnaderna. Jag rekommenderar att du bestrider betalningsskyldighet överhuvudtaget, med hänvisning till konsumentköplagen.

Om reparation eller utbyte av varan inte skulle komma ifråga inom skälig tid får du enligt 28 § konsumentköplagen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Du har också rätt att enligt 30 § kräva skadestånd av säljaren för den skada du lider av att varan är felaktig.

Försök i första hand att lösa detta direkt med säljaren. Vägrar säljaren att gå med på dina krav bör du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan i så fall komma att gå till rättegång, om säljaren fortsätter att bestrida sin skyldighet. Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller genom att klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1127)
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp
2020-12-31 Påföljder vid objekt i maten
2020-12-30 Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (88108)