Fel i vara vid konsumentköp

2016-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Köpte en laptop hos Siba i februari i år. Efter 10 veckor lämnade jag in den för reparation. Tangentbordet fick bytas, omfattades av garantin.Nu,4/8 fick den lämnas in igen, fick veta idag att det var ett mjukvarufel (?) och att det ej täcks av garantin! Jag har inte blivit upplyst om detta, utan förväntas nu betala 910 kr för återställning av mjukvara!!!!Är dom inte skyldiga att upplysa mej om en sådan stor kostnad?Varför gäller inte garantin för detta?Har ingen möjlighet att lösa ut den pga långtidssjukskrivningoch 5000 kr/mån.Vad ska jag ta mej till med detta måndagsexemplar till dator?Finns det något sätt att bestrida kostnaden?Tack på förhand.Anita
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag ifrån att du köpt datorn i egenskap av privatperson. I detta fall är konsumentköplagen tillämplig, se 1 § konsumentköplagen (här). Enligt 16 § 3 stycket punkt 2 konsumentköplagen ska varan anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (se här).

Av 20 a § konsumentköplagen följer att fel på varan som visar sig inom 6 månader från det tillfälle då varan avlämnades till dig ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (se här). Detta innebär att säljaren som huvudregel är ansvarig för de fel som uppkommer på varan inom 6 månader från att du tagit emot varan förutsatt att varan använts normalt, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Det är i det läget viktigt att reklamera så fort som möjligt, vilket du redan har gjort eftersom du har lämnat in datorn igen den 4/8.

Du har enligt 26 § konsumentköplagen (se här) rätt att kräva att säljaren reparerar varan eller skickar en ny, motsvarande vara utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Jag rekommenderar att du kontaktar säljaren och meddelar att du bestrider kostnaden på 910 kr med hänvisning till konsumentköplagen.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1067)
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket

Alla besvarade frågor (84326)