Fel i vara vid konsumentköp.

2015-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en jacka den 21:a maj 2015. Jag tog på mig jackan för första gången den 18:e sep och upptäckte att vid infodringen så var det en bit tejp. Vid närmare koll så såg jag att att fodret var sprucken och det var därför den var ihoptejpad. Jag gick till butiken dagen efter för att åtgärda felet. Som svar fick jag av personalen att det har gått för lång tid och att det är kundens eget ansvar vid köp av varan. Kan det verkligen stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag i detta fall är konsumentköplagen. Detta mot bakgrund av att du är en konsument som köpt en vara av en näringsidkare. Detta i enlighet med 1 § KköpL.

Frågan om jackan är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när jackan avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Om säljaren påstår att felet inte fanns vid avlämnandet är det säljaren som har bevisbördan för att så var fallet. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes (reklamation). Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att du meddelade butiken direkt när du upptäckte felet. Reklamationen har således skett i rätt tid.

Föreligger fel i vara?

Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att din jacka i detta fall är att anse som felaktig.

Rättsföljden vid fel i vara.

Enligt 22 § konsumentköplagen får köparen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet (lagar jackan) eller vidtar omleverans (ger dig en ny jacka av samma typ). I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Säljaren har rätt att avhjälpa felet eller vidta omleverans trots att köparen i första hand vill häva köpet.

Sammanfattningsvis:

Enligt min bedömning har affären således fel när de påstår att det gått för lång tid och att det är kundens eget ansvar vid köp av varan. Du har rätt att få jackan lagad eller att få en ny likadan jacka.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,


Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1071)
2020-09-30 Fel på Husbil - Skäl för hävning?
2020-09-29 Konsumentköplagen vid fel på bil
2020-09-28 Kan en begagnad båt vara belastad med en kredit?
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål

Alla besvarade frågor (84710)