FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/07/2019

Fel i vara vid försäljning av begagnad utombordare

https://lagen.nu/1990:931#P1S1Hej! Jag sålde nyligen en begagnad utombordare till en privatperson. Han inspekterade motorn på plats och köpte den. Han tyckte inte att vi behövde köra igång den utan köpte den som den var. Men nu efteråt så påstår han att den går dåligt. Motorn har funkat bra i min ägo och hade inga fel när den lämnade mig heller (har film på detta). Nu har han gått till kronofogden och vill kräva sina pengar tillbaka. Känns konstigt då det kan vara han som har skött motorn fel och detta skadat motorn. Vi har heller inte skrivit något avtal eller kvitto.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du sålt utombordaren i egenskap av privatperson, och att den du sålt till också varit privatperson. Då är Köplagen tillämplig för att reda ut ditt problem!

Köplagen är tillämplig när det rör sig om lösa saker, dvs saker som går att flytta på, 1 § Köplagen. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att om du och köparen avtalat om något annat än vad som står i lagen, gäller ert avtal före, 3 § Köplagen.

Risken för utombordarens skick och välbefinnande går över på köparen, när utombordaren hämtats eller avlämnats enligt er överenskommelse, 12-13 § Köplagen. Det innebär att om utombordaren gått sönder eller försämrats efter det att köparen fått den, ansvarar inte längre du för de fel som uppstår. Du kan alltså bara bli skyldig att ersätta köparen för fel och brister som funnits innan överlämnandet.

Utombordaren måste dock överensstämma med vad ni kommit överens om, 17 § Köplagen. Det innebär att den ska vara ämnad att använda i vatten, ska fungera normalt (om det framgått att den ska detta) och så vidare. Om den inte motsvarar vad ni kommit överens om innan tiden för överlämnande, så är utombordaren beskaffad med fel. Den är även beskaffad med fel, om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. För även om motorn köps i befintligt skick, går det i vissa fall att åberopa fel i vara.

Fel i vara anses, vid befintligt skick, ändå föreligga om motorn inte överensstämmer med sådana uppgifter som du kan ha lämnat. Fel kan även anses föreligga om du exempelvis inte meddelat köparen om fel som du känt till och som kan vara av betydelse för köparen att veta, eller om motorn är i betydligt sämre skick än vad som kan förväntas med hänsyn till pris och övriga omständigheter, enligt 19 § Köplagen. Dock har köparen en undersökningsplikt, 20 § Köplagen

Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpets ingående, 20 § Köplagen. Det innebär att köparen ska undersöka din utombordare i den mån det är möjligt, innan ni fullgör er affär. Vidare innebär det att om köparen underlåtit att starta utombordaren, eller sagt att detta inte är nödvändigt, har denne inte fullgjort sin undersökningsplikt och får då inte åberopa fel som denne kunnat upptäcka om den undersökt utombordaren ordentligt.

Fel i vara får bara göras gällande för fel som uppstått innan det att ansvaret gått över till köparen, 21 § Köplagen. Det innebär att om du har bevis på att utombordaren fungerande "felfritt" innan äganderätten gick över till köparen, kommer köparen inte kunna göra gällande att utombordaren varit behäftad med fel redan vid köpet.

Inom svensk rätt är det generellt så att det är den som hävdar något, som ska bevisa att det faktiskt är så. Det innebär att om köparen försöker få igen sina pengar via Kronofogden, är det köparen som ska bevisa att felet förelegat innan utombordaren varit i dennes ägo. Om Kronofogden kommer och begär pengar av dig, kan du dock presentera dina bevis för att bevisa att motorn fungerade när den lämnade dig.

Hoppas att detta besvarade din fråga, och lycka till!

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”