FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/06/2018

Fel i vara vid begagnat köp via Blocket

Hej.

Jag har köpt en husbil på blocket av en privatperson och i annonsen stod det att den var fuktfri, kylskåp fungerar på gas och el och att den är besiktigad. Nu efter att jag satte foten på ett ställe kände jag att golvet var mjuk och när jag lyfte den extra mattan som säljaren lagt in är golvet ruttet, när jag tittade på husbilen hade vi ingen möjlighet till ström och nu när kylskåpet provas fungerar det inte, det visar sig att den inte var besiktigad utan den hade körförbud.

Inget kvitto skrevs då jag vet att ett standard kvitto är inte till min fördel och absolut om vi hade skrivit in befintligt skick.

Jag har kvar annonsen som beskriver varje sak som fukt, kylskåp och besiktning.

Är annonsen starkt bevis och skulle rätten falla till min fördel i en tvist?

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att du som en privatperson har köpt en husbil av en annan privatperson. När två privatpersoner handlar med lös egendom är köplagen tillämplig i enlighet med 1 § köplagen.

Fel i varan

De brister som du har funnit på husbilen brukar inom köprätten benämnas som fel i varan. Den relevanta tidpunkten för bedömning av fel i varan är enligt 21 § första stycket köplagen när risken, ansvaret för varan, går över på köparen. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid riskövergången, även om felen visar sig först senare enligt 21 § första stycket köplagen. Risken går över på köparen enligt 13 § köplagen när varan avlämnats till köparen enligt 6 § köplagen (hämtningsköp) eller 7 § köplagen (transportköp).

Köp av begagnade varor

Jag tolkar det som att du har köpt en begagnad husbil av en privatperson. När en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt från den förre ägaren. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig vilket framgår av följande punkter från 19 § första stycket köplagen:

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, (Under denna punkt skulle annonsen från Blocket kunna tillhöra.)

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller, (Här skulle information som säljaren potentiellt dolt för dig kunna falla in.)

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (En helhetsbild av varans skick i förhållande till dess pris och andra förhållande.)

Köparens undersökningsplikt

Av dina uppgifter att döma verkar det som att de uppfyller kraven för att husbilen ska anses som felaktig enligt 19 § köplagen. I 20 § första stycket köplagen framgår det att köparen har en undersökningsplikt som innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning, i detta fall undersökningen du gjorde av husbilen innan köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder enligt 20 § andra stycket köplagen.

Vad innebär detta för dig?

Om kraven för fel i varan är uppfyllda och om du har uppfyllt din undersökningsplikt kan du göra felpåföljder gällande. De påföljder som kan göras gällande gentemot en säljare vid fel i vara finns i 30 § köplagen. I ett sådant skede skulle annonsen med stor sannolikhet utgöra ett bevismedel till din fördel.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”