FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen28/09/2018

Fel i vara - vem ska stå för kostnaden?

Jag köpte en bil för ca 3 månader sen för 290000 nu börjar broms lampan lysa vad gäller ska stället jag köpte den stå för kostnaderna eller ska jag

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Konsumentköp

När en fysisk person handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet är han eller hon en konsument, 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL). Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en konsument eftersom att jag tolkar din frågeställning som så att du köpte bilen i en butik eftersom att du talar om "stället" du köpte den på och inte "personen" jag köpte den av. Om du köpt bilen av en annan privatperson är nämligen inte Konsumentköplagen tillämplig. I ett sådant fall tillämpas istället Köplag (1990:931).

Fel i vara

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. När man köper en bil bör man kunna förvänta sig att bromssystemet fungerar som det ska om inget annat angivits i avtalet.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom problemet med bilen uppstått tre månader efter köpet bär säljaren ansvar för felet.

Rättigheter vid fel i vara

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande (reparation), omleverans (en ny bil), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 26-29 §§ KköpL. För att få häva köpet måste felet varit av väsentlig betydelse (t.ex. innebär att du inte kunnat ta dig till din arbetsplats) 29 § KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Sammanfattningsvis

Eftersom felet uppstod inom sex månader anses säljaren vara ansvarig för felet med bromsarna. För att du ska uppfylla din reklamationsplikt måste du meddela säljaren om felet i skälig tid. När du meddelat säljaren om felet är han eller hon skyldig att reparera bilen, leverera en ny bil, erbjuda dig prisavdrag eller ersätta dig för kostnader du haft för att laga bilen. I det här fallet synes reparation ligga närmast till hands.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?