Fel i vara som sålts "i befintligt skick".

2016-10-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har köpt en bil för 61 000 kr av en privatperson. Vid försäljningen sa säljaren att bilen behöver servas vilken även färddatorn indikerade och påpekade att bilen var i toppskick annars. På morgonen dagen efter köpet så märker jag hur bilen skakar i någon minut vid kallstart. Detta gjorde den inte vid provkörningstillfället pga att säljaren måste ha gjort motorn varm innan provkörningen. Bilen skakar enbart vid kallstart för att sedan fungera felfritt. Eftersom bilen behövde service antog jag att det var därför den skakade och servade bilen. Efter servicen påpekade mekanikern att bilen mår inte bra och att den har massa felkoder som behövs åtgärdas. Mekanikern visste inte vad som är fel med bilen utan det måste kollas upp vilket kan resultera i dyra reparationskostnader. Bilen är såld med dolda fel, har jag någon rätt att häva köpet eller kräva säljaren på betalning av reparationskostnader? Vi har inte avtalat bort köplagen utan på kvittot står det enbart "i befintligt skick". Men säljaren har marknadsfört en bil i toppskick men bilen motsvarar inte marknadsföringen. Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag ber om ursäkt för ett något sent svar. Eftersom du har använt dig av vår gratisrådgivning, så kan vi tyvärr inte garantera svarstid, men jag hoppas att svaret är användbart för dig ändå.

Jag vill inleda med att påpeka att det är väldigt viktigt att så fort som möjligt reklamera felet, det vill säga att du meddelar säljaren om felet. Detta framgår av 32 § Köplagen (KöpL). Reklamationen bör ske skriftligt.

Ni har avtalat om att bilen säljs i ”befintligt skick”, vilket innebär en generell friskrivning för säljaren och ett begränsat ansvar för säljaren vid eventuella fel. Det innebär också att din undersökningsplikt som köpare är större än normalt (undersökningsplikten finns i 20 § KöpL).

Trots en utökad undersökningsplikt och generell friskrivning, så får inte en säljare illojalt undanhålla information eller dölja en allvarlig skada. Detta framgår av 19 § KöpL, som anger under vilka omständigheter som det föreligger fel i varan, trots att den sålts i ”befintligt skick”.

Första punkten i 19 § KöpL handlar om uppgifter som säljaren lämnat vid köpet, exempelvis om säljaren har gett en garanti om att bilen är felfri. Det räcker i regel inte med ett allmänt lovprisande av bilen, utan det krävs att det är en specifik uppgift som kan antas ha inverkat på köpet.

Andra punkten handlar om underlåtenhet att lämna upplysningar vid köpet. För att ett fel ska anses föreligga ska det 1) röra sig om ett väsentligt förhållande, 2) som säljaren måste antas ha känt till, 3) som köparen ”med fog” kunde räkna med att bli upplyst om, och 4) att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Tredje punkten handlar om att bilen är i ett väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta. Det görs då en objektiv bedömning, där även priset på bilen kan vägas in i bedömningen.

Under dessa förutsättningar kan alltså ett fel göras gällande mot en säljare som säljer en vara i befintligt skick. Om varan anses vara felaktig så får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 § KöpL. Om säljaren inte går med på prisavdrag eller hävning, så uppstår en tvist som får avgöras i domstol. Domstolen gör då en helhetsbedömning med hänsyn till hela avtalssituationen, vad som sades vid köpet, din undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och din befogade förutsättning.

Utifrån den information som framgår av din fråga, så tycker jag det verkar som att ett fel kan anses föreligga enligt andra och tredje punkten i 19 § KöpL. Om du lyckas visa att du har grundat ditt köpbeslut på oriktig eller ofullständig information, så är det möjligt att du kan vinna framgång i din talan.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna med följdfrågor annars!

Vänliga hälsningar,

Tina Asgharian
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1302)
2021-01-26 Ansvarar säljaren för fel som uppenbarar sig först en tid efter köpet?
2021-01-26 Hävning av köp efter fel upptäckts på båt
2021-01-24 Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

Alla besvarade frågor (88496)