Fel i vara, privatpersoner

2015-03-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Saken: Köp av begagnad båt och motor av privatperson:Båt m motor köptes för 5 år sedan. Nu vid egen försäljning av densamma uppmärksammar en köpare att motorn faktiskt är 7 år äldre än vad jag uppgivit i min annons. Frågan:Kan jag 5 år i efterhand söka kompensation av säljaren eftersom han själv skriftligen uppgav i köpekontraktet att motorn var av en annan årgång.Följande skrivning har båda undertecknat i kontraktet: "Vidare svarar säljaren för att båten och utrustningen motsvarar vad som ovan angivits i detta kontrakt och därtill fogade handlingar"samt"I övrigt kan köparen inte rikta anspråk mot säljaren avseende iakttagna brister beträffande båtens skick"Inga andra villkor eller ex undersökningsplikter finns i kontraktetmvhMartin
SVAR

Hej Martin!

Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Då ni båda är privatpersoner tillämpas i ert fall köplagen. Köplagen är dispositiv och det som följer av ert avtal har därför företräde framför köplagen, detta framgår av 3 § köplagen som du finner här. Har ni avtalat en preskriptionstid så gäller alltså den avtalade tiden i avtalet för att åberopa fel.

Har ni inte avtalat preskriptionstid gäller en tvåårig preskriptionstid enligt 32 § KöpL. I 33 § anges dock att om säljaren handlat grovt vårdslöst eller handlat mot tro och heder gäller inte den tvååriga preskriptionstiden. Praxis är inte helt på det klara med vilken tid som gäller då, sannolikt har man dock talerätt/reklamationsrätt under hela den vanliga preskriptionstiden på 10 år i enlighet med 2 § preskriptionslagen här. Tro och heder är ett vagt begrepp, men i ditt fall kan sägas att om säljaren hade vetskap om att motorn var äldre kan det strida mot tro och heder och i så fall har du 10 års preskriptionstid istället för två. Du kan då göra skadestånd/avdrag gällande mot den du köpte motorn från.

Tyvärr är det ändå inte lätt att göra detta gällande mot säljaren. Även om din säljare handlat mot tro och heder så är det ett vagt begrepp och relativt svårt att bevisa. I begreppet läggs även in omständigheter vid själva köptillfället, vilket i ditt fall kan tala emot dig om det anses att du borde insett att motorn var äldre vid köpet. Den du köpte båten av kommer troligtvis hävda att han handlat efter vad han visste om motorn samt att det även är preskriberat. Det är då upp till dig att bevisa att säljaren hade vetskap om att motorn var äldre och han då handlat mot tro och heder.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81779)