Fel i vara på grund av felaktiga uppgifter i annons?

2017-11-10 i Köplagen
FRÅGA
Jag har nyligen köpt en bil från en privatperson via blocket. Bilen uppgavs i annonsen ha en ny koppling och drivlager, något som jag vet kostar 22.500kr att åtgärda. När jag tittade på bilen så fanns det ett papper från en auktoriserad verkstad som angav vilka delar som var utbytta. Jag köpte bilen. När jag nu i efterhand tittar på pappren ser jag att dokumentationen inte är ett kvitto utan ett kostnadsförslag. Efter ett telefonsamtal till bilverkstaden framkom att bilen inte fått detta åtgärdat, det vill säga den har fortfarande ett drivlager av äldre typ och originalkopplingen. Jag har tagit upp detta med säljaren som uppger sig vara lurad av bilens förra ägare och är inte villig att betala något av kostnaden att åtgärda detta. Han blir dessutom något aggressiv och hotar med att sprida ett dåligt rykte om mitt företag på diverse forum. Min fråga till er är vilka möjligheter jag har att driva detta vidare. Personen har uppgivit felaktiga uppgifter i annonsen för att få sålt bilen. Enligt min mening är detta bedrägeri, men hur ställer sig lagen till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är det är köplagen (KöpL) som reglerar vad som gäller och vad du eventuellt kan kräva av säljaren.

Fel i vara enligt KöpL?

Vad säger köplagen om fel i vara? Enligt 18 § KöpL föreligger fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföring av varan eller som annars lämnats före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Köparen får enligt 20 § första stycket KöpL inte som fel åberopa något som han måste antas ha känt till vid köpet.

Säljare ansvarar för fel som finns i varor när risken går över på köparen enligt 21 § KöpL. Risken för varan övergår när varan avlämnas enligt 13 § KöpL och avlämnande sker när köparen tagit hand om den enligt 6 § 2 st. KöpL.

I ditt fall har säljaren marknadsfört bilen och lämnat information om den som visat sig vara felaktig. Av allt att döma har informationen om den nya kopplingen och drivlagerna uppenbart inverkat på köpet och det är definitivt möjligt att anse att varan är felaktig i enlighet med 18 § KöpL. Felet fanns före avlämnandet och riskövergången.

Det som kan vara försvårande för dig är att du innan köpet fick ta del av dokumentet från verkstaden. Eftersom att dokumentet inte är ett kvitto utan ett kostnadsförslag kan säljaren hävda att du kände till att varken kopplingen eller drivlagerna var bytta och att du inte kan åberopa detta som fel enligt 20 § första stycket KöpL. Att säljaren i annonsen uttryckligen skrivit att koppling och drivlager var utbytta talar dock starkt för att du ska kunna hävda fel i vara. Utan att veta exakt hur dokumentet är skrivet eller hur uppenbart det var att det inte var fråga om ett kvitto kan jag däremot inte utreda det förhållandet längre än så.

Vilka påföljder blir aktuella?

För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren krävs att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet, detta enligt 32 § första stycket KöpL. Av din fråga framgår det att du påtalat felet för säljaren och jag antar därför att du reklamerat i tid.

Du kan utan kostnad kräva avhjälpande av säljaren enligt 34 § KöpL och om säljaren inte fullgör denna skyldighet har du rätt till ersättning för att avhjälpa problemet själv. För att få rätt till avhjälpande måste du lämna meddelande till säljaren om detta inom skälig tid efter reklamationen om du inte gjorde det i samband med reklamationen, detta enligt 35 § KöpL.

Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har du enligt 37 § KöpL rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i pris mellan varan i felaktigt och avtalsenligt skick enligt 38 § KöpL. För att häva köpet enligt 39 § KöpL är kravet att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde insett detta. Kravet för hävning är högt ställt och kan i din situation vara svårt att nå upp till. Andra påföljder är mer lämpliga som jag ser det.

Vad gäller beträffande bedrägeri?

Säljarens handlande kan anses vara bedrägeri i enlighet med 9:1 Brottsbalken och det är möjligt för dig att polisanmäla honom, men det är en process som drivs av polis och åklagare, inte av dig personligen.

Hur kan du driva detta vidare?

En möjlighet för dig att få ersättning är kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning med stöd i köplagens regler. Du kan framföra argumenten och förlika med säljaren och i annat fall ansöka om stämning vid allmän domstol. För det fall att du behöver ytterligare rådgivning får du gärna ställa en till fråga eller kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95724)