FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/06/2018

Fel i vara och riskens övergång vid transportköp

SÄLJER AVELSÄGG OCH BRUKAR OFTA SKICKA DE GENOM POST. ALLA VET ATT SÄLJARE TAR INTE ANSVAR OM POSTHANTERING.

Nu kräver köpare reklamation efter 1 månad då hon har inte fått nån kyckling och ingen spindel i ägg.

Det meddelar hon mig efter 2 veckor efter leverans, vid leverans ägg var inte skadade (jag och köpare är överens att ägg är skakade under transport eller obefruktade)

När jag har frågat att öppna ägg och ta bilder eftersom det är den enda sätt hur att se att ägg är befruktade,så har jag inte fått nån bild (om jag hade fått då hade gjort reklamation utan nån fråga) ,men och nu hon påstår att packningen var dåligt, fast innehåll var oskadat vid leverans.

Är jag som privat person säljare skyldigt nåt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du som säljare är privatperson, är köplagen (1990:931) tillämplig. Viktigt att notera är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att om du och köparen har avtalat om något som avviker från lagens reglering gäller avtalet i förstahand (3 § KöpL). Samma gäller om det finns praxis mellan er, eller handelsbruk på området. I mitt svar kommer jag däremot att utgå från att det inte finns något som avviker från lagens bestämmelser.

Vem bär risken för varan?
Det rör sig om ett så kallat transportköp då varan ska levereras till köparen (7 § KöpL). För det fall varan ska transporteras till köparen inom samma ort som säljaren själv befinner sig eller om den ska levereras till ett område där säljaren vanligtvis ombesörjer orten av liknande varor anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen. I annat fall är varan avlämnad då den överlämnas till transportören.

Av din fråga framgår att du som säljare har anlitat ett företag för att transportera varan till köparen. Förutsatt att du och köparen inte befinner er på samma ort, anses varan avlämnad då den överlämnades till transportören. Det var således vid detta ögonblick som riskens övergång inträffade (13 § KöpL). Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL).

Av din fråga framgår att varan var oskadd vid överlämnandet till transportören. Då du och köparen är överens att varan skadades under transport, inträffade felet efter riskens övergång. Varan ska därmed inte anses vara felaktig, och du som säljare ska inte svara för felet (21 § första stycket KöpL).

Felaktig packning?
Det ovan sagda innebär dock inte att säljaren undgår ansvar för alla typer av försämringar som dyker upp efter riskens övergång. Köparen svarar nämligen enbart för försämringar som inte beror på säljaren (12 § KöpL). Om det är säljarens bristande packning som har orsakat skada ansvarar säljaren för dessa. Det ska dock förtydligas att bevisbördan för detta påstående är köparens. Denne ska kunna bevisa både att packningen var bristfällig samt att det var på grund av denna bristfälliga packning som varan skadades.

Sammanfattning
Varan skadades under transport, vilket är efter riskens övergång. Köparen bar således risken då varan skadades vilket innebär att hen är skyldig att betala för varan även om den har förstörts eller försämrats.
Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Då varan var avtalsenlig vid riskens övergång, är den inte att bedömas som felaktig vilket innebär att du som säljare inte kan hållas ansvarig för felet. Om köparen däremot bevisar att packningen var bristfällig samt att den bristfälliga förpackningen ledde till att varan skadades, kan du som säljare hållas ansvarig för felet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo