FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/09/2013

Fel i vara och riskens övergång

En säljare ska leverera två bord till en köpare! De två borden ska levereras två veckor efter beställning, alltså den 15 augusti. Säljaren använder sig av en fraktare som brukar köra snabbt och säkert. Denna dag var det ovanligt halt och skrivborden kasar inne i bilen, de var inte rätt fastsurrade och fick skador i skivorna som blev ganska fula. Köparen blev besvikna när de såg borden. Vad kan de göra nu? Vika alternativ har de? Vem står faran?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det framgår inte av frågan huruvida det är fråga om avtal mellan två privatpersoner, eller om någon av parterna är näringsidkare. På grund av detta ska jag försöka besvara din fråga utifrån båda dessa scenarion.

För det fall det är fråga om ett avtal mellan två privatpersoner, eller ett avtal där säljaren är en privatperson och köparen är en näringsidkare är köplagen (1990:931) [KöpL] tillämplig. Viktigt att notera är att KöpL är dispositiv, vilket innebär att för det fall parterna har avtalat om något som avviker från lagens reglering så gäller avtalet i första hand (se 3 §). Samma sak gäller om det finns någon praxis mellan parterna eller om det finns något handelsbruk eller någon sedvänja på området. I detta fall tolkar jag frågan som om det inte finns något avtal eller liknande som avviker från lagens bestämmelser.

Av vad som framgår av frågan är det fråga om ett så kallat transportköp enligt 7 § KöpL, där varan ska levereras till köparen. För det fall varan ska transporteras till köparen inom samma ort som den där säljaren finns eller om den ska levereras till ett område där säljaren vanligen ombesörjer transport av liknande varor anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen. I annat fall gäller,enligt 2 st., att avlämnandet sker när varan överlämnas till den transportören (om inte säljaren själv utför transporten). Det är viktigt att avgöra när varan är avlämnad, då detta påverkar riskövergången från säljare till köpare.

I detta fall har säljaren anlitat ett företag som ska transportera varan, vilket innebär att varan anses avlämnad när den överlämnats till transportören. Detta innebär enligt 13 § KöpL att risken för varan övergår på köparen vid denna tidpunkt. Enligt 12 § medför detta förhållande att köparen är skyldig att betala varan, då skadorna på varan inte uppkommit genom en händelse som beror på säljaren. Köparen har således inga möjligheter att använda sig av de påföljer som KöpL erbjuder, utan denne har istället att vända sig till transportföretaget för att få ersättning för sina skador.

För det fall det är fråga om ett avtal där säljaren är en näringsidkare och köparen är en konsument är istället konsumentköplagen (1990:932) [KKL] tillämplig. Denna lag är indispositiv till förmån för konsumenten (3 § 1 st.). Enligt 6 § KKL är varan avlämnad när den har kommit i köparens besittning, vilket i detta fall är när köparen tagit emot borden. Risken för varan övergår, enligt 8 § 2 st., på köparen när varan avlämnas. Innan denna tidpunkt bär säljaren risken för varan, vilket framgår av 8 § 1 st. motsatsvis, samt 20 § 1 st. Eftersom varan har skadats innan den avlämnats är det ett fel i den enligt 16 §. 20 § 1 st. stadgar att felbedömningen ska göras vid avlämnandet och att säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt.

Vid fel på varan enligt KKL finns det ett antal påföljer att tillgå enligt 22 §; exempelvis kan köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet.

Jag hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin HögsanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo