FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/07/2020

Fel i vara och reklamation enligt köplagen

Hej

Om man som privatperson har köpt en motorbåt av en annan privatperson som inte fungerar som den ska enligt säljaren och man inte kommer överens om reklamation eller häv av köpet enligt köplagen, hur troligt är det att man skulle vinna en sådan tvist i tingsrätten som köpare? Vad är det som krävs för att vinna och hur ser statistiken ut, dvs är det värt att försöka avseende en båt som kostade 100 000:-

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv skriver är det köplagen som är tillämplig när du som privatperson köper lös egendom av en annan privatperson. Jag kommer därför gå igenom köplagens regler om vad som gäller när varan som man köpt är felaktig. Att observera är att köplagen går att avtala bort enligt 3 § Köplagen (KöpL). Detta innebär att om ni i ett avtal kommit överens om något annat än vad jag skriver nedan så är det gällande. Om ni däremot inte har avtalat något speciellt kommer köplagen träda in och då blir det som jag går igenom här relevant. Eftersom du inte nämner hur stort felet är, vad det skulle kosta att åtgärda, vad säljaren har sagt angående funktionen, om det rör sig om en ny eller gammal båt, osv. så gör jag en övergripande redogörelse nedan.

Varans beskaffenhet

Varan, båten i ditt fall, ska stämma överens med säljarens beskrivning gällande bland annat egenskaper och kvalitet. Om säljaren har sagt att båten ska fungera på visst sätt och det sedan visar sig att detta inte är fallet kan detta göra att varan ses som felaktig, se 17 § KöpL. Även om varan köpts i "befintligt skick" eller med liknande förbehåll finns det reglerat att varan fortfarande måste överstämma med säljarens beskrivning gällande egenskaper eller användning om det är sådana faktorer som kan antas ha inverkat på köpet. Även om säljaren inte upplyst om ett väsentligt förhållande rörande varan eller om varan är i mycket sämre skick än vad man kunnat förutsätta kan varan anses felaktig trots att den köpts i befintligt skick (19 § KöpL). I ditt fall vet jag inte riktigt vad det är för typ av fel som finns på båten men jag kan konstatera att om det rör sig om ett större fel som påverkar funktion eller användning så är detta något som gör att båten kan ses som felaktig.

Undersökning

Viktigt i sammanhanget är också om du har undersökt båten innan köpet. Om du gjort detta har du inte i efterhand möjlighet att åberopa fel som du bör ha upptäckt vid en normal undersökning. Om säljaren har uppmanat dig till att undersöka varan men du ändå inte har gjort detta så får du inte heller åberopa fel som du skulle ha märkt om du följt säljarens uppmaning och vidtagit en undersökning (20 § KöpL).

Tidpunkt för felets uppkomst

För att du ska kunna åberopa ett fel mot säljaren måste du kunna visa på att felet har funnits vid tidpunkten då du fick båten i din ägo, se 21 § KöpL. Du kan åberopa fel som visar sig först senare men det måste då vara sådana fel som funnits när båten kom till dig. Du kan alltså inte åberopa ett fel som uppstått efter att du fick båten om det inte går att visa på att det funnits där innan. Ett exempel är tex om motorn varit sliten när du fick båten och att motorn nu slutat fungera pga förslitningen – då har felet funnits innan du fick båten även om det kanske visar sig först senare genom att motorn går sönder.

Påföljder om varan anses felaktig samt reklamation

För att kunna åberopa att båten är felaktig är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Detta görs genom ett meddelande till säljaren där felet framgår och du skriver att det rör sig om en reklamation pga nämnda fel. En sådan reklamation måste göras inom skälig tid efter att du upptäckt felet, läs så snart som möjligt. Den yttersta gränsen för reklamation är två år, om det gått längre tid än så sedan du fick båten har du inte längre möjlighet att reklamera (32 § KöpL). Om reklamation görs i tid och domstolen skulle anse båten felaktig enligt vad jag skrivit ovan är de möjliga påföljderna följande (30 § KöpL):

avhjälpande, dvs tex en reparation som säljaren står för omleverans, en ny båt (blir inte tillämpligt i ditt fall då du köpt av en privatperson som förmodligen inte har tillgång till en ny båt att byta den gamla med) prisavdrag, dvs att du får tillbaka en del av köpeskillingen hävning, köpet återgår vid sidan av detta kan även skadestånd utdömas

Observera även att det som i första hand är aktuellt för dig är avhjälpande. Prisavdrag och hävning kommer i fråga först när avhjälpande inte kan ske eller inte sker inom skälig tid (37 § KöpL).

Hur troligt det är att du skulle vinna en tvist

Denna fråga kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte kan förutse hur frågan skulle falla ut i domstol. Generellt kan jag säga att ett tvistemål har en tendens att kosta pengar och att det bästa i dylika situationer brukar vara om man kan lösa problemet utan att gå till domstol. Vad som krävs för att vinna är ett väl uppbackat mål där du måste bevisa allt jag skrivit ovan, dvs. att båten är felaktig, att felet fanns när du köpte båten, att det inte är något du borde ha märkt vid en undersökning och att du har reklamerat till säljaren i tid. Som ett första steg skulle jag rekommendera att skriva ett meddelande till säljaren med en reklamation och där även framställa vad du vill ha, tex. att säljaren betalar en reparation av felet.

Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo