Fel i vara och hävning

2020-10-24 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en begagnad soffa i befintligt skick för 2000 kronor. Jag hittade den på blocket. Provsatt den innan jag köpte den och tyckte den var helt okej. Nu efterattjag använt den i en vecka har jag märkt att jag får ont i ryggen av den! Jag skulle vilja häva köpet, men säljaren har motsatt sig det. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga gäller köp mellan privatpersoner vilket gör att Köplagen blir tillämplig.

Fel i vara

Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att soffan i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en soffa. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt.

Befintligt skick

Eftersom du nu uppger att soffan sålts i befintligt skick så menas det med att den säljs som den är. Det kan till exempel vara att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § Köplagen). I ditt fall är en lite obekväm soffa kanske inte någonting som säljaren är skyldig att upplysa dig om, då det inte handlar om ett väsentligt förhållande. Att använda sig av befintligt skick kan därmed göra att säljaren avskriver sig från eventuella brister och fel i varan.

Hävning

För att kunna häva felet på grund av fel så måste det vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det är alltså ganska höga krav på att få häva köpet, det kan rekommenderas att börja med att få felet avhjälpt m.m. Kravet på att säljaren bör ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen kan vara svårt att bevisa.

Sammanfattningsvis har soffan nu sålts i befintligt skick, och kan nog inte anses som felaktig då en obekväm soffa inte kan anses som ett väsentligt förhållande. Hävning blir således inte ett alternativ eftersom det för det första inte anses som ett fel i varan i köprättslig mening och dessutom kräver hävning att det är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett detta. Det blir därmed svårt att häva köpet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1346)
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan

Alla besvarade frågor (92193)