Fel i vara och garantier

2017-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag jobbar som butikssäljare och har lite frågor om garantier osv. Tex Apple lämnar en 1-årig garanti och tillåter knappt ett skrapmärke på telefonen om det skall gå på garanti. Batterierna i telefonerna blir fort dåliga och ger sämre batteritid. Batterier klassas som förbrukningsvaror men samtidit är om batteriet har blivit märkvärt sämre för kund inom 6 månader skall det då klassas som ursprungligt? Hade nyligen en kund som hade läst Handelsrätt och han berättade att man enligt svensk lag kan hävda 2-årig garanti även på Apple produkter. Efter ett par år i branschen så har jag kikat på KKL men hittar inget konkret mer än att "tillverkaren lämnar garanti" och inget annat.Han sa hade läst omfattande om det men kunde inte hänvisa mer än till "Handelsrätten" Vad är det som gäller egentligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om konsumentköp återfinns i konsumentköplagen; nedan KköpL, se här.

Enligt 20 a § KköpL ska utgångspunkten vara att om ett fel visar sig inom sex månader från varans avlämnande, det ska anses ursprungligt. Så om batterierna blir sämre än vad som kan förväntas (dvs. ett fel), är utgångspunkten att felet var ursprungligt såvida det skett inom sexmånadersfristen. Att det är utgångspunkten betyder dock inte att det alltid måste vara så. Säljaren kan visa att felet är oförenligt med varans eller felets art. Däremot är det ofta en uppförsbacke för säljaren att hävda att felet inte var ursprungligt i det läget, och det är just det som är meningen med bestämmelsen eftersom att den är avsedd att skydda konsumenten som ofta anses vara den svagare parten. Detta är vad som gäller när det konstaterats att det är ett fel. Säljaren kan ju alltid hävda att det inte ens är ett fel, t.ex. då du tycker att batteriet inte är sämre än vad som är brukligt.

Det stämmer som du skriver att det inte finns någon lagstadgad garanti. En garanti är snarare en "bonus" som ges till kunden för att försäkra kunden att vissa fel alltid ersätts eller liknande, jfr 21 § KköpL. Det kunden sa stämmer alltså inte. Det kan ha varit preskriptionsfristen på reklamationer som kunden menade, men den är inte två år, utan tre, se 23 § 3 st KköpL. Denna frist säger inget om huruvida en vara är felaktig eller inte, utan anger bara att kunden har rätt att reklamera eventuella fel inom senast tre år. I köplagen är motsvarande frist två år, men den gäller inte vid konsumentköp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94605)