Fel i vara och befintligt skick

2020-07-24 i Köplagen
FRÅGA
Sålt min båt och trailer till en annan privatperson.Köparen var och tittade på eget initiativ på båten i dåligt väder när den även var sjösatt i hamnen. De bestämmer sig för att köpa båten och vi kom överens om att den skulle hämtas 2 dagar senare när jag tagit upp den och lagt den på den medföljande trailern som skulle ingå i köpet. I annonsen skrev jag att trailern inte var besiktad. Båten är från 1990 likaså trailern. Priset var satt till 65000:- ,efter att tittat på blocket där motsvarande båt i sämre skick annonserades för 85000:-.Jag körde själv båten i hamnen utan problem dagen den skulle hämtas och tog hem den på trailern. Köparen swishade därefter pengar och hennes make skulle hämta den på kvällen. Jag skrev även ett kontrakt. Köparen bad mig ändra så det inte stod båt utan att det endast var en trailer de köpte. Jag gick med på den ändringen och skrev följande "Fordonet och utrustningen säljes i befintligt skick och anspråk kan inte ställas mot säljaren om inte säljaren skriftligen har utlovat att avhjälpa fel eller brister." Några sådana skrevs aldrig. Nu efter två veckor kommer det krav från köparen om ekonomisk kompensation om 5000:- för reparationer på trailern och även kommande för båtmotor som de har problem med. Kan tilläggas att de inte har någon båtvana. Jag har även gett dem råd efterhand och en längre skriftlig instruktion av handhavandet. Jag har betalt tillbaka 3000:- som kompensation. Kan köparen kräva mer av mig? Jag har bestridit vidare krav.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsättningen för en köpare att kunna begära prisavdrag är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen).

När är varan felaktig om den är såld i befintligt skick?

I och med att ni avtalat om att varan ska säljas i befintligt skick begränsas de fel som köparen kan åberopa. Vilka fel som kan åberopas regleras i 19 § Köplagen. Här ingår att varan inte överensstämmer med uppgifter om egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet (19 § 1 stycket 1 punkten Köplagen). Här ingår också om säljaren underlåtit upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om (19 § 1 stycket 2 punkten Köplagen). Slutligen kan köparen åberopa fel om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 1 1 stycket 3 punkten Köplagen).

I och med att du inte nämner att du känt till problemen med varan före köpet är det fel som återstår för köparen att åberopa det om varan är i väsentligt sämre skick än hen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. I och med att du nämner att det du sålde var något billigare än en likadan vara i sämre skick gäller troligtvis inte detta.

Jag tolkar det som att köparen inte har rätt att kräva prisavdrag/skadestånd.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89498)