FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/10/2019

Fel i vara när beskrivning av varan grundas på säljarens upplevelse av varan

Hej! Sålt en jacka på nätet som privatperson. Jackan är en unisex modell och i annonsen står det att jackan är unisex och sitter som en small. Enligt märkets egna storleksguide motsvarar en xxs = s eftersom unisex modeller går upp 1-2 storlekar.

I annonsen stod det som sagt att det är en unisex som funkar som small. Dock stod det inte att det är en xxs utan istället som ovanstående.

Nu vill köparen häva köpet, jag påstår att jackan är en small och upplevs som en small men hon tycker då att det står ju inte small i jackan så det är felaktig information. Vad gäller i ett sånt här läge?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en privatperson köper en vara av en annan privatperson tillämpas köplagen. För att köparen ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren, t.ex. häva köpet, krävs att det är fel i varan.

En vara är att anse som felaktig om varan inte överensstämmer med vad parterna har kommit överens om, eller om den annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta (17 § köplagen).

Eftersom du skrev i annonsen att jackan är en "en unisex som funkar som small", avviker inte varan från vad som följer av avtalet. Varan är därmed avtalsenlig.

Avgörande är då om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Det blir en bedömningsfråga, vilket faller tillbaka på om köparens föväntningar kunde ses som befogade. Som din fråga är ställd verkar det som att köparen förväntade sig att jackan skulle vara en annan storlek än den faktiskt visade sig vara. Frågan är då om det var befogat, rimligt, av köparen att göra det.

Det rör sig här något om ett gränsfall här och svårt att ge ett säkert svar på exakt hur det ligger till och det beror lite på hur annonsen var utformad och hur stor jackan faktiskt är o.s.v.

Befogade förväntningar kan skapas av säljarens beskrivning av föremålets egenskaper, t.ex. att jackan fungerar som en viss storlek. Jag kan dock tycka att det är en sådan väsentlig egenskap vilken storlek jackan faktiskt har, att säljaren bör upplysa om jackans egentliga storlek, inte bara vilken storlek jackan upplevs ha, eftersom det annars kan vara svårt för köparen att göra en bedömning av jackans faktiska storlek. På så vis undviks missuppfattningar och att köparen och säljaren upplever att samma vara har olika egenskaper. Det är därmed inte obefogat av köparen att förvänta sig att jackan har en viss storlek, som sedan inte visar sig vara fallet när köparen väl får jackan. Om säljaren inte skriver vilken storlek jackan faktiskt har, är det svårt för köparen att förutsätta jackans storlek. Det kan också vara svårt att tolka en sådan skrivning.

Det är dock som sagt en bedömningsfråga och beror lite på hur annonsen var utformad och hur köparen tolkade den m.m.

Om det konstateras var ett fel på varan, har, köparen rätt att häva köpet, eftersom felet är väsenligt (39 § köplagen).

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo