Fel i vara köpt i andra hand på internet

2016-08-15 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt 2 filtar på köp o säljsida enligt mej i fint skick! Dom är ca 60 år ! Jag tog 100kr styck ! Jag skickade en bild av dom till köparen !Jag paketerade in dom ordentligt o skickade dom med Skickalätt på posten! Köpare n tycker inte dom motsvarade min annons vilket jag tycker! Jag gav henne 200kr tillbaka men tyckte att frakten på 178kr får hon stå för då jag absolut inte lurat henne enligt mitt sätt o se det! Har jag handlat rätt?..Eller e jag skyldig o betala frakten?.Med vänlig hälsningChristina samuelsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vara anses felaktig om den inte överensstämmer med vad som får anses avtalat, bl.a. i fråga om varans kvalitet eller egenskaper. Fel föreligger också om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med anledning av varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17-19 §§ Köplagen). Genom att du tagit bild på filtarna i förväg kan du anses ha ”sänkt” köparens förväntningar på ett ärligt sätt, men om 100 kr/st kan anses för dyrt för hur filtarna såg ut på bild kan varorna anses felaktiga. Det hela handlar egentligen om vilka förväntningar köparen har haft fog att ha. Av betydelse i bedömningen är ifall du exempelvis upplyst köparen om att filtarna är 60 år gamla eller inte.

Motsvarar filtarna inte förväntningarna i fråga om kvalitet och skick med tanke på pris har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37§ Köplagen). I detta fall verkar endast ett prisavdrag ha skett då det inte framgår att du har fått tillbaka filtarna. Kräver köparen prisavdrag så ska avdraget motsvara mellanskillnaden mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Köparen har fått alla pengarna för varorna tillbaka vilket innebär att även frakten är något mycket begärt, om hon ändå behåller filtarna.

Anser sig köparen däremot ha lurats och också har fog för det, kan hon ha rätt att häva köpet. Det innebär både att köpet ska återgå (39 § Köplagen) och att köparen har rätt till ersättning för den skada hon lidit pga att varan varit felaktig (40 § Köplagen). Som skada räknas kostnaden för frakt (67 § Köplagen).

Med andra ord skulle jag säga att om köparen behåller filtarna är 200 kr tillbaka mer än tillräckligt för att du ska ha gottgjort för felet. Kan köparen anses helt och hållet ha blivit ”lurad” och därför vill lämna tillbaka filtarna kan de 178 kr i fraktkostnad faktiskt också vara rimliga att få ersatta. Allt handlar egentligen om vad som köparen har haft fog att vänta sig baserat på bilder, beskrivning och pris. En längre bedömning än så kan jag tyvärr inte göra.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?