FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/11/2017

Fel i vara - köplagen

Hej!

Jag köpte en bil den 31 november av en privatperson som sa att bilen var i bra skick och inte hade några fel, Men det visade sig inte stämma. Nu har växellådan gått sönder och jag vet inte vad jag ska ta mig till? Har jag inga rättigheter i det här dilemmat som jag befinner mig i? Han som sålde bilden till mig ljög både i annonsen och på plats. Jag vet inte vad jag ska ta mig till nu, skulle uppskatta lite råd.

Tack i förhand, vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om både köpare och säljare är privatpersoner ska köplag (1990:931) (KöpL) tillämpas.

Föreligger fel i varan?

Om bilens egenskaper inte stämmer överens med avtalet du och säljaren ingått är den att anse som felaktig. Även om bilen sålts i befintligt skick anses den vara behäftad med fel om säljaren lämnat uppgifter som gjort att du tror att bilens kvalité är bättre än vad den faktiskt är. Dessa bestämmelser finns i 17-19 § KöpL.

Kan du åberopa felet?

Om du undersökt varan eller blivit uppmanad av säljaren att undersöka varan och inte gör detta förlorar du rätten att åberopa ett fel som förelåg vid den tidpunkten. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, 20 § KöpL. Att säljaren handlat i strid mot tro och heder kan innebära att säljaren försökt lura dig genom att påstå att växellådan alltid fungerat bra fast att den egentligen har gått sönder tidigare.

Felet i varan måste ha förelegat innan du köpte den för att du ska få åberopa felet, 21 § KöpL. Om felet uppstår efter köpet kan du inte kräva att säljaren ska hjälpa dig att laga bilen eller ersätta dig på något annat vis.

Reklamation

För att du ska få göra felet gällande måste du reklamera felet inom skälig tid. Vad som är "skälig tid" beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Om du inte reklamerar inom 2 år förlorar du din rätt att åberopa felet, 32 § KöpL. Reklamation innebär att du tar kontakt med säljaren och förklarar att bilen inte fungerar som den ska och vad du tror kan vara anledningen till detta.

Påföljder vid fel i vara

Om varan var behäftad med ett fel som fanns redan innan du köpte den finns ett antal olika saker du kan kräva av säljaren. Du kan kräva avhjälpning, prisavdrag eller hävning, 34-39 § KöpL. Avhjälpning innebär att säljaren reparerar bilen utan kostnad. Prisavdrag och hävning är också möjligt. Dessa är dock möjliga först efter att säljaren fått möjlighet att reparera bilen men inte gjort detta. Hävning är möjligt om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insett eller borde insett detta. Att ett fel är av väsentlig betydelse innebär olika saker för olika personer. Ett exempel kan vara om personen inte kan ta sig till jobbet utan sin bil. Utöver de nämnda påföljderna kan köparen dessutom ha rätt att kräva skadestånd enligt 40 § KöpL.

Sammanfattning

Om felet i bilen fanns redan innan du köpte den kan du reklamera felet till säljaren. Om du gör det har du rätt att kräva att avhjälpning, prisavdrag eller hävning. För att du ska kunna häva köpet krävs det att felet varit av väsentlig betydelse. Du kan även kräva säljaren på skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo