Fel i vara, köp mellan två privatpersoner.

2016-11-24 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en begagnad mobiltelefon från en privatperson på Tradera. Innan mitt köp kontaktade jag säljaren och bad honom beskriva skicket på mobilens skärm (då det inte framstod i annonsen), jag undrade om det fanns några repor eller sprickor i glaset. Svaret blev att det inte fanns något sådant på skärmen över huvud taget. Detta tolkade jag som att skärmen var helt felfri och i stort sett utan spår av användning - vilket inte vore orealistiskt i och med att den är gjord av hårt glas. Med tanke på säljarens svar lade jag mitt bud och vann auktionen. Jag betalade omedelbart med mitt kreditkort.När jag fick mobilen upptäckte jag många repor och skrapmärken på den - över hela skärmytan. Från vissa betraktningsvinklar syns de inte, men vrider och vänder man lite på mobilen så syns de klart och tydligt. Detta tycker jag är ett fel på varan enligt KöpL 19 § st 1 eller kanske st 2. Jag har skrivit till säljaren via mejl och bett om ett återköp. Reparation, omleverans eller prisnedsättning tror jag är uteslutet. Vad mer kan jag göra? Har jag rätt i att repor och skrapmärken på mobilskärmen kan ses som fel på varan i mitt fall? Mobilen går att använda som mobil, men den stämmer inte överens med beskrivningen och jag är inte nöjd. Finns det något liknande fall som detta som har gått ända till rätten?
SVAR

Hej!
Vad roligt att du vänder dig till Lawline.

Du har köpt en begagnad mobiltelefon från en privatperson. När det gäller begagnade köp som detta så är, precis som du säger, 19§ i Köplagen tillämplig. En vara som är köpt begagnad anses säljas i ”befintligt skick” och fel på varan kan till följd av detta normalt inte åberopas. Dock finns det undantag i paragrafen där varan ska anses felaktig om något av följande är uppfyllt;

1. Det har lämnats uppgifter innan köpet om mobiltelefonens egenskaper eller användning som kan ha påverkat köpet. Du skriver att du hade frågat säljaren angående repor eller sprickor i glaset. Eftersom hen nekade till detta, men att det faktiskt var så att glaset var repigt, innebär det att du skulle kunna åberopa fel enligt detta stycke.

2. Du kan också åberopa fel om säljaren har brustit i sin upplysningplikt. Det kan vara svårt att avgöra om säljaren ha haft upplysningplikt angående reporna på skärmen. Det torde dock vara fallet att köparen skulle förstå vikten i att mobilen var välbehållen eftersom du frågat efter eventuella skador och därav har han brustit i sin upplysning.

3. Tillsist så ska det anses vara fel i varan om den är i väsentligt sämre skick än vad du med fog kunde förvänta dig, med hänsyn till omständigheterna. Den här bedömningen är framförallt beroende av priset och vilken typ av telefon som det handlar om, men även andra omständigheter ska tas i beaktande. Det ska alltså göras en helhetsbedömning utifrån den specifika situationen.

I 20§ framgår det att man har en viss undersökningsplikt och att man inte kan åberopa fel som man skulle upptäckt vid en sådan undersökning. Dock skriver du att du inte har undersökt mobilen tidigare. Undersökningsplikten gäller enbart då en faktisk undersökning gjorts. Även om säljaren gett en uppmaning att köparen ska undersöka varan kan det inte alltid anses rimligt att du som köpare ska åka en längre sträcka för att undersöka varan innan köpet.

Du skriver vidare att reperation, omleverans och prisnedsättning förmodligen är uteslutet. Utöver detta har du rätt till hävning enligt 39§. Hävningen sker dock oftast efter att säljaren har haft rätt till avhjälpande eller omleverans om det finns möjlighet till det. Det krävs även att felet på varan är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Utöver hävning kan alla påföljder enligt 30 - 40§ göras gällande. Du kan inte åberopa fel i varan om du inte reklamerat till säljaren inom skälig tid, 32§ KöpL.

Min rekommendation skulle dock vara att du försöker lösa denna tvisten fredligt utan att gå till domstol, eftersom det ofta tar lång tid att processa och det kan även bli väldigt dyrt. Om ni inte kommer fram till en fredlig lösning så får du väcka talan mot säljaren. Hur du skriver din stämningsansökan hittar du på http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/. Du kan även anlita en jurist som kan hjälpa dig med stämningsprocessen, då det kan vara svårt att göra det på egen hand.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88087)