Fel i vara - Köp av bil av privatperson

2016-02-28 i Köplagen
FRÅGA
Köpt en bil privat och vid första kölden -25 så har kylarvätskan frusit och orsakat motorhaveri som efterföljd, Säljaren säger att han ej haft problem och ej behövt fylla på vätska så ofta, min åsikt att man ej ska behöva fylla på då det tyder på fel i systemet även verkstaden säger att säljaren nog har varit medveten om fel.Säljaren har ej nämnt att det kan vara nåt som eventuellt läcker och att detta är mitt eget felVad kan jag göra ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt så har du köpt bilen av en privatperson, och således är det köplagens felregler som aktualiseras. I KöpL 17§ stadgas att "Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet", samt att "Om varan avviker från detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig".

Om det är en begagnad bil det rör sig om, är det möjligt att den sålts i "befintligt skick", om så eller liknande föreskrivits i köpeavtalet. Bilen är ändock felaktig enligt KöpL 19§. I paragrafen stadgas att varan är felaktig om...

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

KöpL 30§ stadgar vilka påföljder som kan aktualiseras vid fel i en vara. Det rör sig om en ordning i form av avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

Vad som krävs av dig som köpare är att du undersökte bilen när den kom i din besittning, det vill säga när den var avlämnad. Detta skall enligt god affärssed ha skett så snart omständigheterna medgav det. Det är en lite snårig formulering men bör förstås som att en undersökning ska ske när du har kontroll över bilen. Hur länge man kan dröja med undersökningen avgörs dock från fall till fall beroende på omständigheterna.

För att du ska kunna göra någon påföljd gällande krävs det att du reklamerar felet till köparen samt anger vilken påföljd du vill göra gällande. Du verkar redan ha påtalat felet för säljaren, men jag rekommenderar att du för tydlighetens skull betonar att det rör sig om en verklig reklamation. En sådan ska nämligen ske inom skälig tid efter det att du upptäckte felet. Efter 2 år förlorar du möjligheten att åberopa felet. För att du ska kunna häva köpet, vilket är den sista utvägen, ska felet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett detta/borde ha insett.

Jag är ingen expert på fordonsområdet och har svårt att hitta rättspraxis angående felaktigheter i fordonsdelar, men av din fråga tycker jag att det ter sig tämligen tydligt att det rör sig om ett fel i varan i rättslig mening.

Hoppas svaret gav dig lite klarhet i vilka rättsregler som kan vara aktuella för dig i din situation.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85191)