Fel i vara - konsumentköp

2017-05-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en helt ny bil och efter en månad upptäckte jag ett fel i växellådan som gör bilen att skakar lite fram o bak (ryckning i bilen). Jag har anmält felet till bilfirman och de lovade att reparera eller fixa felet eftersom bilen har två år garanti. Tills idag har jag lämnat bilen tre gånger till verkstaden för samma fel för att de har inte kunnat ta reda på vad som är orsaken eller felet på bilen. Det enda de säger till mig är att de ska analysera och prova tills de kommer fram till felet. Som jag sagt är det ca tre månader de håller på och inte kommit fram till något. Ville fråga om jag har rätt att ångra köpet och lämna tillbaka bilen? Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL).

En vara ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Som konsument ska man kunna förvänta sig att en ny bil man köper hos en bilhandlare ska fungera. Din bil är behäftad med fel eftersom att det finns ett fel i växellådan som gör att bilen skakar.

Frågan om en vara är behäftad med fel ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom att felet på din bil visade sig inom en månads tid anses felet ha funnits från början.

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse, 29 § KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Genom att läsa din fråga förstår jag att du redan tagit kontakt med bilhandlaren och att de lovat att laga växellådan eftersom att du har en garanti på bilen. Eftersom att du har lämnat bilen till verkstaden tre gånger och bilen ännu inte blivit reparerad har du rätt att välja påföljd enligt Konsumentköplagens regler. Det är inte rimligt att du ska behöva lämna in en helt ny bil till verkstaden så många gånger utan att få den lagad. Eftersom att säljaren redan erbjudit sig att reparera bilen (utan resultat) antar jag att du helst begär omleverans (d.v.s. en annan bil) eller hävning. Hävning betyder att du lämnar tillbaka bilen och får tillbaka det du betalat för bilen. För att få häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse. Med väsentlig betydelse menas exempelvis problem med att ta sig till sitt arbete p.g.a. man inte haft tillgång till sin bil.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97674)