Fel i vara - Konsument

Jag och min far köpte en Husbil Elnagh Duke 420 L årsmodell 2006. nu i Juli 2016 med "blanka" papper dvs ingen fukt eller fel på bilen hos en bilhandlare.

Knappt 3 månader senare så upptäcktes det vid en besiktning att husbilen var Fuktskadad till 99% samt en del mängder småfel som takluckan var trasig, flera olika lås är trasiga.

Vi vill häva köpet men Bilförsäljaren vill reparera då han menar på att han inte har råd att häva köpet.

Vad kan vi göra och vad kan vi kräva av köparen ? Hur länge är skäligen för att han ska få tid på sig att laga husbilen?

vi känner oss minst sagt mycket grundlurade och förda bakom ljuset.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret kommer utformas stegvis för att underlätta förståelsen.

1. Tillämplighet? Ni har köpt en en husbil av en bilhandlare. Detta innebär att Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig, 1§ KKL. 2. Vad avses med fel? Av 16§ KKL följer att en vara anses felaktig om den inte överensstämmer med avtalet eller en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. KKL innehåller en köprättslig specialregel, 20a§, som innebär att fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet ska förutsättas ha varit felaktig vid köpet. Att er husbil innehåller fel är inte mycket att diskutera om, detta är solklart. Det har även upptäckts inom 6 månader. Ni tycks även ha uppfylld er reklamationsplikt, enligt 23§. 3. Eventuella undantag? En vara kan ha sålts i ”befintligt skick”, enligt 17§ KKL. Dock så ska varan ändå anses felaktig om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kan förutsätta, med hänsyn till ex. pris. Såvida ni inte fått husbilen mer eller mindre gratis har jag svårt att se att denna ”friskrivningsklausul” är tillämplig. Finns det någon undersökningsplikt? Nej, det finns ingen undersökningsplikt för konsumenter. Annat är fallet om ni haft faktisk vetskap om skadorna på husbilen vid köpet (men då har ni ju haft fog att förutsätta att bilen är bristfällig). Inga undantag kan tänkas aktuella. 4. Påföljder? Ni har rätt att kräva hävning av köpet, enligt 29§ KKL. Enligt 27§ KKL har dock säljaren rätt till avhjälpande (reparation) eller omleverans, om möjligt. Denna åtgärd ska ske inom skälig tid. Vad som är skälig tid är mycket varierande och får bedömas från fall till fall. Jag kan tänka mig att skäligt i detta fall är den tid det normalt för en normal reparatör med en arbetsbörda i det aktuella fallet. Alltså, den tid som det skulle ta om ni skulle gå till valfri annan reparatör med liknande arbetsbörda. Lyckas inte bilförsäljaren med detta har ni rätt att häva köpet enligt 29§ KKL om felet är av väsentlig betydelse för er. Det är mycket som talar för att så är fallet. Om inte hävning är aktuellt har ni även rätt till prisavdrag, enligt 28§ KKL.


Med vänliga hälsningar,

Marcus CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”