Fel i vara - icke fungerande handbroms

2017-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Köpte en bil av en bil handlare där den enligt varudeklarationen inte ska ha några fel . När jag kom hem med bilen och ska parkera märker jag att handbromsen inte fungerar över huvudtaget. Efter några dagrar märker jag även fel med tomgången som åker upp och ner. Finns det någon möjlighet för mig att häva detta köpet
SVAR

Hej!

Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL).

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Din vara (d.v.s. bilen) ska anses vara behäftad med fel eftersom att handbromsen inte fungerar. Graden av kvalité kan således ifrågasättas. Om bilen är begagnad ska den anses felaktig om den är i sämre skick än du med fog har kunnat förutsätta, 17 § KköpL. Eftersom att varudeklarationen förklarade att det inte fanns några fel på bilen anses bilen vara i sämre skick än vad du kunnat förutsätta.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom att felen uppdagats inom några dagar anses felet ha funnits från början.

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse för dig, 29 § KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Bilhandlaren bär ansvaret för de felaktigheter som finns på bilen. Jag rekommenderar dig att kontakta handlaren för att göra en reklamation. När du reklamerar är det viktigt att du förklarar vad felet är. Du har sedan rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL regler. I första hand brukar man åberopa avhjälpande (dvs. reparation) eller omleverans eftersom att hävning innebär att felet måste varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. Dessutom har säljaren rätt att erbjuda avhjälpande eller omleverans om han direkt efter köparens reklamation erbjuder sig att göra detta, 27 § KköpL.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94603)