Fel i vara, häst med sjukdom

2016-09-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Bakgrund:Trotts besiktning 5 dagar innan köp av häst så levererades hästen med en smittsam sjukdom (kvarka). I kontraktet som skrevs samma dag som leverans intygar säljaren att hästen är fullt frisk vilket inte var fallet. Inkubationstid för kvarka är 3-14 dagar så han vart smittad där/ har bilder som bevis från dagen. Veterinär kom ut 1 vecka efter köp och intygade kvarka med prov! Min fråga är alltså, har jag rätt att häva köpet med hjälp av lagen? Hon vägrar gå med på annat. Och jag vill vara rätt säker på att jag vinner om jag måste ta det vidare till rätten. Kvarka är smittsamt och vi hålls isolerade från andra. Smittan sitter i ca 1-2 månader sen blir hästen oftast fullt frisk.Vänlig hälsning Amanda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag får av din fråga intrycket att du köpt hästen av en privatperson. Det innebär att köplagens regler styr (se här). I lagens mening ses en häst som en sak (en vara) och reglerna om fel i vara utgår ifrån detta.

Säljarna har i kontraktet intygat att hästen var fullt frisk. En vecka senare konstateras sjukdomen på hästen. Det är i min bedömning en avvikelse från vad som avtalats mellan er, att hästen skulle vara fullt frisk, vilket är ett fel i köplagens mening (se 17 och 18 §§ köplagen).

Du har dock som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa ett fel om felet borde ha upptäckts vid en närmare undersökning av hästen (se 20 § köplagen). Enligt de uppgifter som du tillhandahållit så besiktades hästen en tid innan köpet utan att någon sjukdom hittades vid det tillfället. Eftersom sedvana, så som jag förstår det, är att en veterinär utför en sådan besiktning bör en sådan undersökning vara tillräcklig för att du ska kunna åberopa felet. En sjukdom under inkubation skulle dessutom kunna utgöra ett så kallat "dolt fel", vilket innebär att säljaren ansvarar för felet ändå (se 21 § köplagen).

För att du ska ha rätt till hävning krävs att felet är av "väsentlig betydelse" (se 39 § köplagen). I min bedömning bör du i det hänseendet ha rätt till hävning, då ni uttryckligen avtalat om att hästen skulle vara fullt frisk och den istället visade sig bära på en smittsam sjukdom.

Om säljaren vägrar acceptera dina krav bör du upprätta en stämningsansökan där du kräver att köpet hävs. Tvisten kan då eventuellt komma att gå till rättegång. För att du ska vinna framgång vid en eventuell rättegång krävs att du kan (genom bevis) göra det sannolikt att felet på hästen fanns redan vid tidpunkten för köpet och att du inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning. Beviskrav vid tvistemål är lägre ställda än i exempelvis brottmål. Man brukar säga att ett påstående ska vara "styrkt". Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85217)