FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/09/2015

Fel i vara enligt produktansvarslagen

Köpte ett choklad där det fanns trästickor i, som jag satte i halsen. Kan jag kräva skadestånd för det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Jag utgår ifrån att du är en privatperson som har köpt chokladen för privat bruk och inte som näringsidkare. Då detta är en fråga som berör skadestånd så finner vi relevant lagstiftning i konsumentköplagen (då du är privatperson och köpt en vara av en näringsidkare) och i produktansvarslagen. Det framkommer inte i frågan hur pass allvarligt du skadade då du satte i halsen men jag förutsätter att det är en personskada som är aktuell i ditt fall.

Konsumentköplagen finner du: https://lagen.nu/1990:932#R18

Produktansvarslagen finner du: https://lagen.nu/1992:18

För att du ska kunna få ersättning en personskada enligt produktansvarslagen så krävs enligt 1 § att personskadan ska ha orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt.

Säkerhetsbrist innebär enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och om det har förelegat säkerhetsbrist. I ditt fall kan det skäligen förväntas att en chokladkaka inte ska medföra att man sätter en trästicka i halsen. Jag anser därför att du ska försöka ta kontakt med den som tillverkat varan (chokladen) och kräva ersättning. I 6 § ser du vilka som kan anses vara skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen.

Om du endast vill göra gällande att det är fel i varan så är det konsumentköpslagens regler som gäller. Enligt 16 § samma lag skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.
I ditt fall har varan avvikit då den inte har stämt överens med som beskrivits ovan. Beroende på hur stor eller farlig träflisan är kan även 18 § vara aktuell då varan är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa.

Om felet förelegat från början enligt 20 § konsumentköplagen så ska du ha reklamerat felet på varan inom två månader enligt 23 §.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?