Fel i vara

2016-07-29 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan! Har köpt en segelbåt på blocket och där stod även i annonsen vad som skulle ingå, nu i efterhand har jag upptäckt att ett av seglen inte var till denna båt och att han lurat mig, vad kan jag göra åt saken?
SVAR

Det är avgörande huruvida du har köpt segelbåten från en privatperson eller från en näringsidkare (ett företag). Utifrån din fråga så antar jag att du har köpt segelbåten av en privatperson. Det gör köplagen (KöpL) tillämplig på mitt svar nedan. Observera att om ni upprättat ett avtal för köpet så sätter det Köplagen ur spel då det råder avtalsfrihet.

Är det fel i varan?

Det anses vara fel i varan om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet enligt 18 § 1 st. KöpL. Om annonsen anger att ett av tillbehören (seglet) ska vara av en viss art men så är inte fallet så kan vi konstatera med stöd av 18 § att ett fel i varan föreligger

Köparens undersökningsplikt innan och efter köp

Du som köpare kan inte åberopa att ett fel föreligger för sådant som du visste om när du köpte varan. Du som köpare har normalt ingen skyldighet att undersöka en vara före köp. Trots det så påverkas din möjlighet att åberopa ett fel i varan om:

1) Du har undersökt varan före köpet eller

2) När du som köpare trots uppmaning från säljaren underlåtit att undersöka varan.

Vid dessa situationer elimineras dina möjligheter att göra gällande fel i varan för sådant som du som köparen, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, borde ha märkt enligt 20 § 1-2 st. KöpL. Utifrån din fråga så verkar situationerna ovan inte vara aktuella. Därmed hindras du inte från att kunna åberopa ett fel i varan.

Du som köpare måste även ganska omgående efter köpet undersöka varan enligt 31 § 1 st. KöpL. Denna undersökning påverkar när din reklamationen ska ske (se nedan).

Reklamation i tid

Du som köpare får inte åberopa att en vara är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet enligt 32 § 1 st. KöpL. Du måste åtminstone ange det fel som görs gällande. Däremot så kan du vid ett senare tillfälle meddela vilken påföljd som du vill göra gällande.

Påföljder vid fel i varan

Vid fel i varan så har säljaren skyldighet att avhjälpa felet eller företa omleverans . Vid fel i denna typ av vara kan avhjälpande av felet i första hand komma på fråga. Om säljaren inte avhjälper trots sin skyldighet att göra så, så kan du få ersättning för eget avhjälpande (du köper seglet och får ersättning för det). Förutsättningen här är att reklamation avseende påföljderna avhjälpande eller omleverans skett i tid. För det fall avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt, kan prisavdrag bli relevant. För ovan se till 34-38 §§ KöpL. Hävning av köpet är möjligt om det är fråga om fel som är av väsentlig betydelse. Då det är seglet som är i fokus så är väsentlig betydelse öppet för tolkning. Utan ett kompatibelt segel så är båten utan större värde för dig som köpare men om det är lätt att ersätta (hitta ett kompatibelt segel) så borde inte felet vara av väsentlig betydelse.

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88309)