Fel i vara

2016-02-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan! Jag har köpt en häst av ett företag, men hästen motsvarar inte alls den beskrivningen jag fick om den. Och det doldes även en hel del information om honom gällande problembeteenden och genomförd operation mm..som kommit fram i efterhand.. Jag vill nu häva detta köp, kan jag det? Dom erbjuder mig endast tillridning nu, har erbjidit en del av summan, men tagit tillbaks detta.
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Jag utgår från att du köpt din häst i egenskap av konsument. Svaret kommer därför baseras på konsumentlagens regler.

Enligt 19 § har säljaren ett marknadsföringsansvar. Fel i varan anses föreligga om varans egenskaper inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet.

Ett fel i vara måste reklameras inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, 23 §. En reklamation som sker inom två månader från upptäckt anses alltid ha skett i skälig tid. Reklamationen måste ske inom tre år från köpet. Om säljaren har varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot och heder gäller dock inte 23 §, enligt 24 §.

Eftersom varje häst är ett unikt djur kan någon omleverans inte komma ifråga. Dessutom lär ett avhjälpande inte vara aktuellt. Köparen har i det fallet rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag, enligt 28 och 29 §§.

Utöver rätten till att häva köpet har du rätt till ersättning för den skada du lidit, 30 §; om inte säljaren visar att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1129)
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp

Alla besvarade frågor (88160)