Fel i vara

2015-10-22 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en moped som såldes som en 2001 men som nu jag märkt någon månad i efterhand är en 1998. Säljaren sa även att den gått felfritt osv under hela hans ägo men jag har fått laga mopeden flertalet gånger redan efter första veckan. Jag vill ha kvar mopeden då jag lagt mycket pengar på den nu men vill ha ersättning av säljaren då jag inte ens prutade utan gav utsatt pris då den gick normalt när jag provkörde den på plats i 3 minuter. Vad har jag för rättigheter? Mvh Tobias
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Gällande lag

Först och främst är det avgörande huruvida du köpt modeden från en privatperson eller från en näringsidkare (ett företag). Som jag förstår din fråga har du köpt mopeden av en privatperson. Det gör köplagen (KöpL) tillämplig.

När är det fel i vara?

Det är fel i en vara om den avviker från vad du som köparen har haft fog att förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Likaså är det fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § 1 st. KöpL).

Köparens undersökningsplikt innan och efter köp

En köpare kan inte göra felpåföljder gällande för sådant som hen visste om när hen köpte varan. Köparen har normalt ingen skyldighet att undersöka en vara före köp, men möjligheten att göra felpåföljder gällande påverkas i två fall: 1) När köparen faktiskt har undersökt varan före köpet. 2) När köpare trots uppmaning från säljaren underlåtit att undersöka varan. I dessa båda situationer avskärs köparens möjligheter att göra gällande fel i varan för sådant som köparen, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, borde ha märkt (20 § 1-2 st. KöpL). Härvid ska beaktas hur långtgående undersökningen varit eller borde ha varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökning upptäcka felet. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Men när säljaren agerat i strid mot tro och heder kan köparen åberopa ett fel som han märkt eller bort märka vid undersökning.

Köparen måste även ganska omgående efter köpet undersöka varan (31 § 1 st. KöpL). Denna undersökning påverkar när reklamationen ska ha skett.

Reklamation i tid

Köparen får inte åberopa att en vara är felaktig, om hen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § 1 st. KöpL). Köparen måste åtminstone ange det fel som görs gällande. Köparen kan vid ett senare tillfälle meddela vilken påföljd som göras gällande.

Felpåföljder

Vid fel i vara kan avhjälpande eller omleverans av vara i första hand komma på fråga. Om säljaren inte avhjälper, fast än att hen är skyldig att göra så, kan köparen få ersättning för eget avhjälpande. Förutsättning är att reklamration avseende påföljderna avhjälpande eller omleverans skett i tid. För det fall avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt, kan prisavdrag bli relevant. Hävning av köpet är möjligt om det är fråga om fel som är av väsentlig betydelse. (34-39 §§ KöpL)

Vad gäller i ditt fall?

Det är troligen så att det är fråga om fel i vara i ditt fall. Dels eftersom du fått fel uppgifter om mopedens årsmodell, dels eftersom mopeden så strax efter köp går sönder.

Fösta frågan är om du, när du provkörde mopeden, redan då borde ha upptäckt de fel som först efter köpet upptäckt. Om så är fallet kan du inte göra gällande någon påföljd gentemot säljaren.

Vad som ytterligare gör det svårt i ditt fallet är att du först nu ett par månader efter vill påpeka felet för säljaren. En reklamation av ett fel måste ske inom skälig tid efter att undersökning efter köpet gjorts och/eller fel har upptäckts. Det ena felet är skicket på mopeden. Från det att du upptäckte det felet har du haft skälig tid på dig att reklamera säljaren. Nu har det gått ett par månader och därför har du troligen inte rätt att reklamera felet längre och då har du inte heller rätt till ersättning för ditt egna avhjälpande.

Vad gäller det andra felet, felaktigt angiven årsmodell, ser det annorlunda ut. Frågan är om du borde ha upptäckt felet redan tidigare vid undersökning som du skulle ha gjort efter ditt köp? Om du borde ha upptäckt felet då, har reklamationstiden förmodligen gått ut. Men om du ej borde ha upptäckt felet och nu precis upptäckt det, kan du reklamera detta till säljaren. Påföljd som blir aktuell skulle då vara prisavdrag, eftersom avhjälpande och omleverans inte är rimligt.

Det kan absolut vara värt att försöka kommunicera med säljaren och genom god kommunikation försöka komma överens om en uppgörelse som passar er båda.

Jag hoppas att detta svar kan vara någorlunda till hjälp och vägledning.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Jag har försökt prata med säljaren som vägrar hjälpa mig . Hur ska jag gå tillväga för att få ev återbetalning på en del av mopeden? Tackar för svar! Mvh Tobias
2015-10-22 22:45
Hej igen. Du kan stämma säljaren i domstol. Att ta en tvist till domstol är emellertid ofta dyrt och tidskrävande. För att få ytterligare juridisk hjälp får du gärna ringa 08-533 300 04. Då kan du få hjälp med att t.ex. upprätta ett kravbrev som skickas till säljaren. Men som sagt, det är med största sannolikhet så att du väntat för länge med en reklamation. Detta svar är dock baserat på de begränsade uppgifter du lämnat i din fråga. Jag hoppas att det löser sig för dig! Med vänlig hälsning, Mikaela
2015-10-25 16:46
Okej tack för hjälpen! Jättetacksam! Mvh Tobias
2015-10-25 16:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85207)