Fel i vara

Köpte hel ny mc från ett företag och jag har fått motorfel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vad du kan framföra gentemot företaget med anledning av motorfelet på din MC.

Reglering angående köp av varor mellan en konsument och en näringsidkare hittar du i konsumentköplagen (KKöpL), detta framgår av dess 1 §. Lagens regler är tvingande till konsumentens fördel (3§ KKL). Detta innebär att man som företag kan erbjuda bättre villkor till sina kunder, men aldrig sämre än det som framgår av lagen.

Om motorn inte fungerar som den ska, som i ditt fall, kan fel enligt 16 § KKöpL föreligga. Att motorn inte fungerar som den ska skulle möjligtvis kunna anses vara ett fel då motorcykeln inte är i avtalsenligt skick eller att den avviker från vad du vid köpet kunde räkna med, bl.a. kvalité eller andra egenskaper. Värt att lyfta fram är även att du köpte den helt ny, alltså i ett skick där man inte kan antas förvänta sig fel i likhet med denna.

Du nämner inte hur länge du haft motorcykeln, så jag väljer att även lyfta den förmånliga regeln i 20 a §. Denna stadgar att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet. Detta är en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Det räcker alltså att du visar att felet finns för att företaget ska vara skyldig att vidta åtgärder om de inte kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet, något som i praktiken blir väldigt svårt för en säljaren.

Det kan alltså konstateras att ett fel i lagens namn troligtvis föreligger, detta aktualiserar ett antal påföljder som du kan åberopa. Du kan bland annat :

- Kräva avhjälpande eller omleverans (reparation eller utbyte av varan) enligt 26 § KKL

- Kräva prisavdrag (som svarar mot felet) eller ersättning (för att reparera på egenhand ) enligt 28 § KKL.

- Häva köpet (alltså kräva att köpet återgår så att du får pengarna tillbaka) enligt 28-29 §§ KKL.

- Kräva skadestånd enligt 30 § (ersättning för extrautgifter som tillkommit pga felet, exempelvis bärgningskostnader eller inkomstbortfall).

För att kunna åberopa att det är något fel behöver du enligt 23 § KKöpL reklamera motorcykeln. Reklamationsrätt har du som köpare i tre år från dess att du förvärvade en vara. Meddelandet ska lämnas till säljaren och det inom skälig tid. Meddelar du säljaren inom två månader efter det att du har upptäckt felet så är detta alltid att anse som inom skälig tid. Det finns inga krav på att meddelandet ska vara skriftligt men ur bevissynpunkt är det bättre med skriftlig reklamation.
SammanfattningDå det inte framgick särskilt mycket information avseende omständigheterna vid köpet eller felets omfattning i din fråga är det svår att fastställa rättsläget. Konstateras kan dock att om motorcykeln är köpt inom de senaste tre åren så har du en hel del lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren som du bör åberopa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”